Mesiac

From OGame Wiki
Jump to: navigation, search


Other languages:


Mesiace sú jedným z najdôležitejších elementov v OGame, pretože uľahčujú vlastníkom nielen ochranu flotily a zdrojov (FS), ale sú tiež možné použiť pre odchyt flotily nepriateľa, alebo rozmiestniť vlastné lode v zlomku sekundy na druhý koniec vesmíru. Z tohto dôvodu je v každom prípade vhodné snažiť sa o Mesiac čo najskôr, ako si to budete môcť dovoliť.

Ako vzniká Mesiac ?

Na rozdiel od planét, Mesiace nemôžu byť jednoducho kolonizované, ale musia vzniknúť. To sa stane iba ak sa pri planéte strhne veľká bitka flotíl, pri ktorej vznikne veľké množstvo trosiek, ktoré sa pri troche šťastia môžu spojiť v Mesiac. Mesiac sa vytvorí vždy iba pri planéte, ktorá bola napadnutá, okrem toho môže existovať pri planéte iba jeden Mesiac. Pretože veľkosť je dôležitá aj tu, príliš malý Mesiac môže byť zničený jednoduchšie, pričom po ďalšej veľkej bitke môže so šťastím vzniknúť opäť nový Mesiac.

Pravdepodobnosť vzniknutia Mesiaca je na základe množstva výsledných trosiek. Každých 100 000 zdrojov v troskách predstavuje 1% percento, maximálne však 20%, to je 2 000 000 zdrojov, čo predstavuje aj pole trosiek z presne 1667 Ľahkých stíhačov - číslo, ktoré bude ešte spomenuté. Množstvo trosiek je dôležité aj pre veľkosť Mesiaca. Až do 19% pravdepodobnosti bude mať Mesiac náhodnú veľkosť - môžete mať šťastie a získať veľký Mesiac, ale sú možné aj malé ľahko zničiteľné Mesiace. Len vtedy ak je pravdepodobnosť 20%, zaručene získate Mesiac nad 8366 km v priemere, ktorý môže byť zničený inými hráčmi iba s veľkým úsilím a mnohými stratami.

Ako dostanem Mesiac ?

Keďže Mesiac môže vzniknúť iba pri planéte, pri ktorej prebehol boj, je jasné, že vašu vlastnú planétu musí napadnúť iný hráč. V najhoršom prípade to znamená, že ste si svoju flotilu neposlali na FS, alebo poslali nesprávne a zničil ju nepriateľ - pri troche šťastia sa pri tom ako cena útechy objaví Mesiac. Samozrejme je lepšie naplánovať útok sám a minimalizovať straty tým, že zanecháte na planéte iba určité množstvo lodí, najlepšie vyššie uvedených 1 667 Ľahkých stíhačov, alternatívne tiež 112 Bojových lodí. Týmto zničí protivník tiež aj vaše lode, avšak nestratíte viac bodov ako pre potrebnú 20% šancu na Mesiac - a pri troche šikovnosti môžete pozbierať pole trosiek pre ďalšie zníženie strát.

Najlepší spôsob je samozrejme neobetovať žiadne vlastné lode, ale skôr využiť pre pokus o Mesiac čo najviac lodí nepriateľa. Na tento účel musíte vyrobiť malú pascu vo forme nejakých lodí a zdrojov a počkajte, kým nepriateľ zaútočí. Potom len krátko pred jeho príchodom odstavte na vašu planétu celú bojovú flotilu a pripravte jeho lodiam horúce uvítanie. Dajte si však pozor na to, že musí poslať dostatok lodí na vytvorenie 20% šance, ale nie toľko, aby vám zničil flotilu a s trochou šťastia môžete získať zadarmo Mesiac a trosky z jeho flotily ako bonus k tomu.

Pre koho sú všetky tieto možnosti nebezpečné, alebo príliš časovo náročné, ten sa môže rovnako zamerať jednoducho na tzv. strelenie Mesiaca (Moonshot). Pre to sa od druhého hráča necháte napadnúť s 1 667 Ľahkými stíhačmi, ktoré budú potom zničené pre 20% šancu a buď mu splatíte jeho straty, alebo to vyrovnáte tým, že si taktiež necháte rozbiť 1 667 Ľahkých stíhačov na jednej z jeho planét. Týmto spôsobom môžete absolvovať rýchlo niekoľko pokusoch o Mesiac. Ale pozor, tieto plány môžu byť za určitých okolností veľmi drahé - hoci sa môže stať, že Mesiac vznikne hneď na prvý pokus, sú ale známe aj prípady, kde sa až po niekoľko desiatok pokusov dosiahol želaný úspech. Takisto by ste mali splatiť druhému hráčovi iba jeho skutočné náklady, pretože by ste sa inak rýchlo dostali do konfliktu s pravidlom "Tlačenie". Viac po tom nájdete v kapitole "Moonshots" a Tlačenie, ako aj rôzne Moonshot taktiky.

Konečne mám Mesiac - čo teraz ?

Ponuka Továrne s Hyperpriestorovou bránou
Ponuka Továrne s Hyperpriestorovou bránou

Ako prvý krok by ste si mali umiestniť vašu flotilu so všetkými zdrojmi na váš nový Mesiac, pretože ako bude popísané na konci tejto kapitoly, môžete odtiaľ robiť bezpečnú FS. Následne môžete začať pracovať na výstavbe na vašom Mesiaci. Vzhľadom k tomu, že Mesiac je podstatne menší ako planéta a ďalšie voľné polia pre stavby sa musia ešte len uvoľniť, budovanie tu je trochu odlišné ako obvykle. Maximálny počet voľných polí nie je však závislý na veľkosti Mesiaca, ale principiálne dosahuje 79 polí.

Ako ďalšie musíte vybudovať Mesačnú základňu, ktorá síce zaberie jedno voľné pole, ale sprístupní ďalšie tri. Pre ďalšiu výstavbu majte na pamäti vylepšiť vždy Mesačnú základňu, akonáhle je už iba jedno voľné pole, pretože inak bude Mesiac úplne zastavaný bez možnosti stavať ďalšie budovy. Obe voľné miesta, ktoré môžete medzi etapami vylepšovania Mesačnej základni využiť pre ďalšie budovy, by ste mali použiť najmä pre Robotické továrne a Parabolické teleskopy (Falangu), jedno miesto aj pre Hyperpriestorovú bránu. Pretože sa na Mesiaci nedajú ťažiť žiadne suroviny, je absolútne zbytočné stavať Sklad na kovy, na kryštály a Nádrž na deutérium, aj keď sú k dispozícii v ponuke.

Lodenice sa na Mesiaci tiež príliš neoplatia kvôli nedostatku miesta a dlhej výstavbe, na planéte je výroba lodí oveľa rýchlejšia. Ak by ste chceli, môžete Lodenice na vašom Mesiaci aj tak vybudovať, pre výstavbu obranných stavieb a tým lepšiu ochranu pred nájazdmi. Ale aj tu silno pocítite neprítomnosť Nanotechnologickej továrne, vybudovanie "bunkra" trvá na Mesiaci podstatne dlhšie. Ak si tam však chcete ponechať deutérium pre núdzovú možnosť použitia "Falangy", bude určite rozumné chrániť ju aspoň s pár obrannými stavbami, alebo s niekoľkými Plazmovými vežami bude pre Hviezdy smrti ťažké zničiť Mesiac. Ak ste už hotoví s výstavbou obranných stavieb, mali by ste demontovať aj Lodenice, aby ste získali priestor pre ďalšie vylepšovanie Falangy. Aj Mesiace môžu byť napadnuté Medziplanetárnymi raketami, avšak nemôžu byť na nich umiestnené žiadne Protiraketové strely. Keďže Protiraketové strely budú pre Mesiac zdieľané z planéty, mali by ste si vždy dávať pozor, aby ich tam nolo dostatok. V kapitole Pre Mesiac nájdete podrobné informácie o výstavbe na Mesiaci.

Na čo sú dobré Parabolické teleskopy (Falanga) ?

Výber cieľa Falangy
Výber cieľa Falangy
Správa Falangy
Správa Falangy

Falanga je najmocnejšou zbraňou, ktorú môžete v Ogame vlastniť. Síce sa ňou nedajú zničiť ani lode, ani zaútočiť na planéty, poskytuje však cenné informácie, ktorými môžete odchytiť flotily iných hráčov. Ak sa nachádzate na Mesiaci s adekvátne vylepšenou Falangou, môžete v rámci dosahu v prehľade Galaxie kliknúť na názov planéty nepriateľa. Dosah si tu vypočítate od úrovne Falangy podľa vzorca ((úroveň Falangy)^2 - 1), s Falangou úrovne tri môžete napríklad prehľadávať 8 systémov v oboch smeroch. Kliknutím sa vám otvorí oznamovacie okno, v ktorom sú uvedené všetky flotily, ktoré letia na planétu - čím presne zistíte, kedy zaútočiť pre ich odchyt. Aké množstvo informácií cez Falangu uvidíte, záleží od Špionážnych technológií (úroveň 2: celkový počet lodí bez typov lodí, úroveň 4: celkový počet lodí s typmi lodí, úroveň 8: typy lodí a ich množstvo). Ako by ste toto mohli najlepšie využiť, vám zodpovie kapitola "Techniky odchytu". Každopádne by ste mali používať Falangu opatrne, pretože každé prehľadávanie stojí 5000 j. deutéria. Viac informácií k tomu nájdete v kapitole Príručka na "Blind phalanx".

Ako mám použiť Hyperpriestorovú bránu ?

Použitie Hyperpriestorovej brány
Použitie Hyperpriestorovej brány

Kto má rozmiestnené svoje planéty a Mesiace v niekoľkých galaxiách, musí použiť stále znovu veľké množstvá deutéria, ak sa medzi nimi chce pohybovať so svojimi flotilami. Tento problém však existuje len tak dlho, pokým nemáte aspoň dva Mesiace, s Hyperpriestorovou bránou na každom, pretože potom medzi nimi môžete bezplatne posielať lode. Na to, stačí na Mesiaci iba kliknúť cez ponuku Továrne na Hyperpriestorovú bránu, zadať tam príslušné lode a vybrať cieľový Mesiac z rozbaľovacej ponuky. Potom kliknite na tlačidlo "Skočiť" a lode sa okamžite objavia na cieľovom Mesiaci. Hľadať tam tlačidlo "všetky lode" je mimochodom márne, musíte zadať manuálne počet lodí, keďže ste aj touto metódou mohli poslať vašu flotilu rýchlo na FS, čo urobí odchyt na Mesiaci prakticky nemožným.

Hyperpriestorové brány sú nielen užitočné pre rozmiestnenie flotíl na iné oblasti vášho plienenia, tiež sú vynikajúce na kladenie pascí nepriateľom. Viac informácií sa dozviete v kapitole "Ninja" Príručka.

Avšak pozor, prostredníctvom Hyperpriestorovej brány nemôžete prevážať zdroje, tie musia byť flotilou prepravované tým dlhých obvyklým spôsobom - myslite vždy na to, že ešte pred skokom flotily na cieľový Mesiac, tam bude pripravené deutérium, aby vaša flotila po skoku neostala bez paliva a nestala sa tak ľahkým terčom. Potom sa musia obe použité Hyperpriestorové brány jednu hodinu nabíjať, predtým než sa budú môcť znovu použiť. Vylepšenie Hyperpriestorovej brány nad úroveň 1 je mimochodom čisté vyhodenie zdrojov, vyššie úrovne neponúkajú žiadne výhody okrem dodatočných bodov v štatistikách.

Ako mám teraz najbezpečnejšie robiť FS ?

Veľkou výhodou Mesiaca je, že sa nedá prehľadávať Falangou nepriateľa, čím pre neho ostáva pohyb flotíl neviditeľný. Z tohto dôvodu môžete z Mesiaca robiť FS s menším úsilím podstatne bezpečnejšie ako z planéty. Ktorá metóda bude na výber najlepšia, vám napovie naša kapitola Ochrana.

Ako môže byť môj Mesiac zničený ?

Nepriateľ môže váš Mesiac za určitých podmienok zničiť, ak disponuje Hviezdami smrti, čo je ale pre neho mimoriadne riskantné a nákladné. Byť pre tento prípad vyzbrojený, odporúča sa prečítať si kapitolu Príručka na Zničenie Mesiaca.

Personal tools
Namespaces

Variants
Actions