Nájazdy "Raids"

From OGame Wiki
Jump to: navigation, searchVeľa hráčov označuje OGame za vojnovú hru. Hoci obsahuje prvky ako hospodárstvo a sociálny kontakt, toto označenie ju však vystihuje. Hráč nie je nútený viesť vojnu proti ostatným, ale útoky na hráčov sú obľúbený a sľubný spôsob pre získanie zdrojov, prestíže a tiež postupu v štatistikách. Aj keď nechcete útočiť na iných hráčov, mali by ste si prečítať túto kapitolu, aby ste boli pripravený na útoky iných hráčov.

Kde nájdem dobré ciele ?

Aktivita v prehľade Galaxie
Aktivita v prehľade Galaxie

V poslednej kapitole bola podrobne popísaná špionáž hráčov a teda získavanie informácií o ich planétach. Pre nájdenie dobrých cieľov na nájazdy, by ste sa mali poobzerať vo vašom okolí a prevádzať špionáž na všetkom, čo by mohlo byť dobrým cieľom (obrázok: Aktivita v prehľade Galaxie). Predovšetkým by ste sa mali pozrieť na slabšieho hráča, alebo na rovnocenných hráčov; taktiež neaktívny hráči by mohli byť lukratívne ciele. Umiestnenie cieľa je tiež dôležitý - čím vzdialenejšie je od vašej planéty, tým bude let trvať dlhšie a spáli sa viac deutéria, preto bude útok predstavovať väčšie riziko straty.


Teraz stačí zvoliť iba správny nástroj

Ak ste našli lukratívny cieľ, musíte sa iba rozhodnúť, akými loďami chcete zaútočiť. Optimálne zloženie útočiacej flotily závisí vždy od výberu cieľa a typu útoku. Ak chcete nájazd na malé množstvo zdrojov z menej stráženej planéty, obvykle bude stačiť dostatočné množstvo transportérov a pár bojových lodí na ich obranu. Ale ak chcete zničiť flotilu nepriateľa, alebo zaútočiť na silne chránenú planétu, budete musieť použiť podstatne viac lodí a prispôsobiť flotilu na cieľ.

Najlepší spôsob, ako is overiť optimálnu útočiacu flotilu je tzv. Combat simulator. Nepozerajte však iba ako mať čo najmenšie straty, ale berte v úvahu aj spotrebu deutéria, pretože by mohla znížiť zisk. Tiež dĺžka letu je dôležitá, pretože každou minútou letu sa zvyšuje šanca, že vaša obeť príde práve v čas a prekazí váš útok.

Zaútočenie cez prehľad Galaxie
Zaútočenie cez prehľad Galaxie
Výber lodí
Výber lodí
Výber rýchlosti
Výber rýchlosti
Poslanie lodí
Poslanie lodí


Pole trosiek

Po väčšine bojov sa objaví tzv. "Pole trosiek". Skladá sa z pozostatkov lodí, ktoré boli zničené. V každom prípade je zahrnuté v poli trosiek 30% kovu a 30% kryštálu zo stavebných nákladov zničených lodí (niektoré špeciálne vesmíry majú odlišné percento, určite si preto pozrite kapitolu Vesmíry a Hráči). Na zozbieranie poľa trosiek sú potrebné Recyklátory. Cez menu Flotily ich môžete poslať na pole trosiek. Dajte si záležať, aby ste vybrali symbol poľa trosiek ako cieľ, rovnako ako misiu "Recyklácia".


Odmena v návode:
Hneď ako zrecyklujete vaše prvé pole trosiek, dostanete jeden Recyklátor zadarmo.


Výber recyklátora
Výber recyklátora
Zadanie súradníc
Zadanie súradníc
Výber misie
Výber misie
Pohyb flotily
Pohyb flotily

Kedy je nájazd ziskový ?

Obyčajne je nájazd považovaný za ziskový, ak je zisk vyšší ako straty. Takže sa musíte pozrieť na lode, ktoré stratíte a deutérium, ktoré budete musieť minúť – ak je to menšie ako získané zdroje a zrecyklované pole trosiek, potom sa nájazd v každom prípade vyplatil. Ale budete musieť zvážiť, či je odhadovaný zisk veľkej hodnoty.

Čo iné by som mal brať na zreteľ ?

Najdôležitejšie je zhromažďovanie čo možno najpresnejších a najaktuálnejších informácií o nepriateľovi. Preto by ste mali vždy mať aktuálnu špionážnu správu – ak tam neboli žiadne obranné stavby pred dvoma dňami neznamená to, že je to stále tak. Zahájte útok iba vtedy, ak viete do čoho idete.

Okrem toho majte vždy na pamäti skutočnosť, že obeť môže byť prihlásená. Ak vidí útok, odletí so svojimi loďami a zdrojmi na bezpečné miesto bez akýchkoľvek problémov, čím urobí váš útok neziskovým; alebo môže nasadiť viac lodí na napadnutú planétu a zničiť vašu útočiacu flotilu. Môže tiež zavolať svojich aliančných, alebo iných priateľov na obranu svojej planéty (iba v ACS vesmíre) a zničiť vašu flotilu. Ak došlo na planéte k aktivite krátko predtým, objaví sa symbol aktivity hviezdička (*) v prehľade Galaxie. Že je nepriateľ prihlásený je to dobré znamenie, hoci existujú aj iné akcie, ktoré môžu spôsobiť aktivitu.

Z toho dôvodu je dobré sledovať akékoľvek zmeny v aktivite, ktoré by naznačovali, že je hráč prihlásený, zatiaľ čo naň letíte. Pred príjazdom vašej flotily k cieľu, by ste mali znova poslať špionážnu sondu, aby ste zistili či tam nedošlo k zmenám. Ak to chcete urobiť bezpečne, tak aby ste neboli odchytený, budete môcť spomaliť vašu flotilu, ale to je podrobnejšie popísané v príslušnej kapitole "Spomaľovanie cez ACS". Ak máte pochybnosti, že je váš cieľ prihlásený, mali by ste odvolať vašu flotilu a neriskovať jej zničenie.

Mimochodom, útoky proti silnejším nepriateľom sú nebezpečné, pretože takými provokáciami si často kopete vlastný hrob. Ak vás silnejší hráč loví iba pre pomstu, zábava vás rýchlo opustí. Takže na začiatku útočte iba na slabších, alebo na rovnocenných nepriateľov, proti ktorým budete môcť v stave núdze bojovať.

Existujú aj pravidlá ?

Keď útočíte na iných hráčov, majte pamäti pravidlo "Agresivita". Znamená to, že sa nesmie útočiť na planéty, alebo mesiac, viac ako 6 krát za 24 hodín. Ak sú obe strany vo vojne, 12 hodín po vyhlásení vojny je pravidlo "Agresivita" zrušené na dobu trvania vojny. Ak útočíte na neaktívnych hráčov, pravidlá vo všeobecnosti neplatia. (závisí to od pravidiel vo vašej komunite, pozri Pravidlá a Problémy).

Personal tools
Namespaces

Variants
Actions