Ochrana

From OGame Wiki
Jump to: navigation, searchVarovanie útoku
Varovanie útoku

Neexistuje žiadny hráč, bez ohľadu či je v rebríčku na 1. alebo 5000. mieste, ktorý môže 24 hodín sedieť pred počítačom a dávať pozor, aby mu nikto neukradol zdroje alebo nezničil flotilu (obrázok: Varovanie útoku) – všetci musia ísť do práce, školy, alebo aspoň spať na niekoľko hodín. Počas tejto doby bude konto otvorené možným útokom bez akejkoľvek ochrany a z toho dôvodu tzv. "Ochrana flotily" (skrátene: FS) sa stala jedným z najdôležitejších aspektov OGame. Znamená to, že počas vašej neprítomnosti vyšlete preč celú flotilu so všetkými zdrojmi z planéty alebo Mesiaca, pretože flotily nemôžu byť napadnuté počas letu. Ale ničenie flotíl je veľmi lukratívny obchod, takže FS budete musieť robiť veľmi svedomito a ako prvé predovšetkým venovať pozornosť správnej metóde. Z tohto dôvodu sme vytvorili túto kapitolu, ktorá by vám mala pomôcť s týmto problémom, aby ste sa nemuseli učiť z vlastných chýb alebo nehôd.


Naozaj musím robiť FS každý deň ?

Nemali by ste sa pozerať na FS ako na nevyhnutné zlo, ale skôr ju zámerne plánovať tak, aby ste sa jedného dňa náhle neprebudili bez flotily, ktorú ste tak dlho stavali. Samozrejme, môže sa niekedy stať, že ste v zhone a nemáte čas – ale najmä vtedy sa nehody budú diať často, z čoho bude mať úžitok váš nepriateľ. To je veľmi dôležité, ak máte pocit, že vám niekto sleduje flotilu – napríklad ak je vo vašom systéme nová kolónia silného hráča, alebo ak na vás niekto často posiela špionážne sondy. Tiež si dávajte pozor, aby ste nepadli v rovnaké, každodenné návyky. Zmeňte niekedy čas vašej FS a cieľ kam ju posielate, pretože ak robíte FS vždy a presne rovnakým spôsobom, budete potencionálnym cieľom pre tých hráčov, ktorí prostredníctvom takýchto návykov veľmi rýchlo zistia čas trvania letu vašej flotily a zničia ju. Hlavne tento druh sledovania je najväčšie nebezpečenstvo, o ktoré sa budete musieť postarať počas FS – ale tiež i to môžeme zminimalizovať týmto návodom. Pre podrobnejšie informácie a taktiky týkajúce sa FS si pozrite pokročilejší návod Pre ochranu flotily "FS".

Výber lodí
Výber lodí
Zadanie súradníc
Zadanie súradníc
Výber misie
Výber misie

Okrem tej pravej metódy na FS, tiež aj kontrola je užitočný prvok na predchádzanie straty flotily (obrázky: Výber lodí; Zadanie súradníc; Výber misie). To presne znamená, že po odoslaní vašej flotily sa pozriete cez "Prehľad" či flotila skutočne príde späť v určený čas. Nič nie je viac k zlosti ako strata flotily kvôli zadaniu nesprávnych súradníc, nesprávnej rýchlosti, alebo nesprávnej misie. Okrem toho najmä ak máte pocit, že vás niekto sleduje, odporúča sa ešte chvíľu ostať na účte. Väčšina hráčov odkladá FS na koniec hrania sa (logicky), čím môže nepriateľ odhadnúť možný čas odoslania bez špionáže.


Aký je najlepší spôsob pre FS z planéty ?

Na začiatku hrania, keď ešte nemáte Mesiac, možnosti na FS sú obmedzené. Ale aj neskôr, napríklad ak máte flotilu na kolónii (používanú na nájazdy) bez Mesiaca, budete sa musieť vrátiť späť k týmto metódam. Dôležité je tam vedieť, aký druh bezpečnosti každá metóda poskytuje.

Planéta – pole trosiek:
Toto je veľmi jednoduchý a veľmi nebezpečný spôsob, ktorý by sa mal používať iba v začiatkoch vzniku Vesmíru, keď ešte nikto nemá Mesiac alebo Parabolické teleskopy (tzv. Falangu). V tomto prípade stačí vyslať vašu flotilu s aspoň jedným Recyklátorom na blízke pole trosiek a upravte dĺžku trvania letu tak, aby sa flotila vrátila, keď môžete byť opäť prihlásení. Týmto zabezpečíte, že vám nikto nemôže zničiť vašu flotilu, zatiaľ čo ste preč. Ale akonáhle už niekto má Falangu v bezprostrednej blízkosti, táto FS metóda je čistá samovražda, pretože flotila môže byť pri návrate ľahko odchytená.
Planéta – útok:
Ak nemáte žiadne Recyklátory v začiatkoch vzniku Vesmíru, alebo ak ste pripravení odvážiť sa pre nejaké ďalšie zdroje, môžete tiež použiť FS ako útok na hráča. Ale mali by ste lietať iba na neaktívnych hráčov, alebo takých, ktorí sú na nižšej pozícii, pretože inak môžete veľmi rýchlo dostať škaredé prekvapenie - nikto by sa nechcel prihlásiť po FS akcii a zistiť, že flotila bola zničená počas útoku. Táto možnosť je viac neistá ako FS na pole trosiek, pretože flotila môže byť odchytená nielen na spiatočnej ceste použitím Falangy (pozri Mesiac pre podrobnosti), ale aj použitím Aliančnej obrany (pozri Aliančný bojový systém "ACS") na nepriateľskej planéte.
Planéta – planéta (rozmiestnenie):
Na rozdiel od FS na pole trosiek, alebo prostredníctvom útoku, táto metóda bude o určitý stupeň bezpečnejšia, aj keď sú blízko vás hráči s Mesiacom. Požiadavky na to sú dve planéty, ktoré sú relatívne blízko pri sebe. To je dôvod, prečo by ste na začiatku nemali rozptýliť vaše kolónie po všetkých galaxiách. Teraz iba pošlite vašu flotilu ako "rozmiestnenie" na inú planétu, ale nezabudnite sa do hry prihlásiť v čase, kedy tam má prísť. Ak sa nepriateľ snaží odchytiť vašu flotilu, stačí ju iba "odvolať" a nechať útočníka letieť na prázdno. Prípadne môžete kedykoľvek odvolať vašu flotilu tak, aby zmizla z protivníkovej Falangy – dbajte však na to, aby ste boli prihlásení v čase, kedy flotila dorazí naspäť. Problém tejto alternatívy je, že ak ju využívate pravidelne, čas návratu je možné vypočítať. To môže spôsobiť stratu vašej flotily odchytom, ale táto na čas a palivo náročná metóda (Falanga deutérium) sa používa iba na veľké flotily.


Najlepšie FS metódy s Mesiacom

V čase keď budete mať jeden alebo viac Mesiacov, môžete vziať tému FS jednoduchšie. Pretože Mesiac sa nedá skontrolovať Falangou, znamená to, že pohyb flotily na Mesiaci nepriateľ nevidí. Čím uvádzame niektoré pohodlné, ale bezpečné možnosti ochrany vašej flotily.

Mesiac - pole trosiek:
Pretože sa Mesiac nedá skontrolovať Falangou, môžete FS na pole trosiek posielať oveľa bezpečnejšie. Ale aj keď sa bude iba málo hráčov obťažovať, táto metóda je ešte stále ďaleko od absolútnej bezpečnosti. Ostrieľaní lovci flotíl budú sledovať pole trosiek, na ktoré odošlete vašu flotilu a môžu začať odchyt pozorovaním času zberu.
To je dôvod, prečo niektorý hráči používajú takzvané tieňové vlny – ako prvé pošlú jeden alebo viac jednotlivých Recyklátorov na pole trosiek a nechajú ich krátko potom nasledovať flotilou – takže nepriateľ nemôže vedieť, ktorú časť flotily má zachytiť. Ak je vzdialenosť medzi jednotlivými flotilami kratšia (menej ako 20 sekúnd), postačuje väčšinou iba jedna tieňová vlna, pretože útočník medzitým nie je schopný odhaliť pole trosiek a zistiť čas príchodu hlavnej flotily. Odporúča sa odoslať viac Recyklátorov ako jeden. Pretože ak je naozaj cenná flotila, možno sa útočník bude obťažovať nastreliť pole trosiek s viac kryštálmi, akoby sa mal trafiť do normálnej tieňovej vlny (jeden Recyklátor). Potom bude útočník vidieť, kedy presne sa pole trosiek zmení a podľa toho počká, kým veľké pole trosiek úplne zmizne. To prakticky znamená, že ho dosiahla hlavná flotila. Ale ak posielate na pole trosiek porovnateľné skupiny Recyklátorov, útočník bude potrebovať ešte viac informácií, pretože nebude môcť odvodzovať iba zo zberu.
Najbezpečnejší spôsob je nikdy nenechať flotilu doraziť na pole trosiek. Ak sú lode odvolané počas letu, na poly trosiek sa nič nezmení, aj keby nepriateľ pozoroval veľmi veľa.
Vezmite prosím na vedomie: neviditeľné polia trosiek budú odstránené každý týždeň v noci z nedele na pondelok (o 1:30 ráno) a nemôžu byť dosiahnuté, pokým sa nevytvorí nové pole trosiek (zničením sondy prostredníctvom útoku). Avšak neodstráni sa, ak k nemu, alebo od neho v tom čase letí flotila. Najmä ak máte možnosť posielať FS na pole trosiek, ktoré nemožno odhaliť, mali by ste si ho udržať tým, že naň letíte v čase odstránenia, pretože vám dáva extra ochranu proti strate flotily odchytením. Polia trosiek, ktoré vám dávajú takú výhodu, sú hráčov, ktorí sú v dovolenkovom režime, alebo polia trosiek na prázdnych pozíciach, ak tam kedysi boli planéty. Ale aj polia trosiek planét neaktívnych hráčov, na ktorých neexistujú žiadne lode či obrana, robia FS oveľa jednoduchšou.
Mesiac - Kolonizácia:
Stačí odoslať celú vašu flotilu spolu s Kolonizačnou loďou a všetkými vyťaženými zdrojmi na neobsadenú pozíciu. Ak nie ste schopní kolonizovať ďalšiu planétu, Kolonizačná loď sa len vráti spolu s flotilou a zdrojmi. Ostatní hráči nie sú schopní spozorovať neúspešnú kolonizáciu, čo robí túto metódu veľmi bezpečnou. Ale vezmite prosím na vedomie: Ak ste schopní vytvoriť novú kolóniu, Kolonizačná loď obsadí planétu a predtým než sa flotila vráti, zanechá tam všetky zdroje.
Mesiac - Mesiac - Aliančná obrana:
Tu je potrebné, aby ste mali vo vašej blízkosti hráča ktorému dôverujete. Ako FS musíte letieť na jeho mesiac s akciou "Aliančná obrana". Je dôležité, že čas podpory nastavíte na 0, takže flotila nebude môcť byť na tomto Mesiaci odchytená. Jediná vec, kde hrozí nebezpečie, je "Zničenie Mesiaca", alebo zrada hráča cieľového Mesiaca.
Mesiac - Mesiac:
Každý, kto je šťastný majiteľ dvoch Mesiacov blízko pri sebe, môže použiť najbezpečnejšiu FS metódu a pokojne spať. Stačí poslať flotilu z jedného Mesiaca na druhý, kde nikto nemôže vypočítať jej príchod a žiadna Falanga ju nemôže lokalizovať. Ale je možné, že hráč zničí jeden, alebo obe Mesiace a odchytí vašu flotilu – ale je to spojené s obrovským úsilím a rizikom, preto sa o to pokúsi iba ak je to lukratívny cieľ. A dokonca aj v tomto prípade pri oboch zničených Mesiacoch, stále sa môžete vyhnúť odchytu odvolaním flotily. Čím zmiznete z Falangy a odletíte relatívne bezpečne späť na planétu.


Čo ak som bol i napriek tomu odchytený?

Ak sa stane, že je vaša flotila odchytená a zničená, neberte to príliš vážne. OGame je stále predsa iba hra a nemala by byť dôvodom k verbálnym útokom iných ľudí alebo urážok. Lepšie opýtať sa hráča, čo ste urobili zle a vyhnúť sa chybe v budúcnosti, pretože rovnako ako každý hráč sa samostatne učil a vyvíjal - tak rovnako i nepriateľ, ktorý práve zničil vaše lode. Na urýchlenie obnovy vašej flotily, samozrejme môžete skúsiť pozbierať pole trosiek po vašej zničenej flotile, ak to ešte neurobil útočník.


Personal tools
Namespaces

Variants
Actions