Translation:Translation/sk

From OGame Wiki
(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search
m (Hyadre ha spostato la pagina Data:Translation/sk a Translation:Translation/sk senza lasciare redirect)
 
(23 intermediate revisions by one user not shown)
Line 16: Line 16:
 
###### Tutorial page title
 
###### Tutorial page title
  
Sidebar-Tutorial=Tutoriály
+
Sidebar-Tutorial=Návody
Category:Tutorial=Tutoriály
+
Category:Tutorial=Navody
  
 
Tutorial:First steps=Prvé kroky
 
Tutorial:First steps=Prvé kroky
Tutorial:Basic economy=Hospodárstvo
+
Tutorial:Basic economy=Základná ekonómia
 
Tutorial:Buildings=Budovy
 
Tutorial:Buildings=Budovy
 
Tutorial:Defense=Obrana
 
Tutorial:Defense=Obrana
 
Tutorial:Research=Výskum
 
Tutorial:Research=Výskum
 
Tutorial:Ships=Lode
 
Tutorial:Ships=Lode
Tutorial:Saving=Saving
+
Tutorial:Saving=Ochrana
 
Tutorial:Trade=Obchod
 
Tutorial:Trade=Obchod
 
Tutorial:Espionage=Špionáž
 
Tutorial:Espionage=Špionáž
Tutorial:Raids=Raids
+
Tutorial:Raids=Nájazdy "Raids"
Tutorial:ACS=ACS
+
Tutorial:ACS=Aliančný bojový systém "ACS"
Tutorial:Interplanetary Missiles=Medziplanetárne rakety
+
Tutorial:Interplanetary Missiles=Medziplanetárne rakety "IPM"
 
Tutorial:Expeditions=Expedície
 
Tutorial:Expeditions=Expedície
 
Tutorial:Colonisation=Kolonizácia
 
Tutorial:Colonisation=Kolonizácia
Line 38: Line 38:
 
Tutorial:Account settings=Nastavenia účtu
 
Tutorial:Account settings=Nastavenia účtu
 
Tutorial:Rules and Problems=Pravidlá a Problémy
 
Tutorial:Rules and Problems=Pravidlá a Problémy
Tutorial:Fan projects=Fan projekty
+
Tutorial:Fan projects=Fanúšikovské projekty
  
  
Line 44: Line 44:
 
###### Guide page title
 
###### Guide page title
  
Sidebar-Guide=Návody
+
Sidebar-Guide=Príručky
Category:Guide=Návody
+
Category:Guide=Príručky
  
Guide:Universe guide=Vesmír - návod
+
Guide:Universe guide=Pre Vesmíry
Guide:Player styles guide=Štýl hrania - návod
+
Guide:Player styles guide=O hráčskych štýloch
Guide:Miner guide=Miner - návod
+
Guide:Miner guide=Pre Baníkov "Miner"
Guide:Turtle guide=Turtle - návod
+
Guide:Turtle guide=Pre Korytnačky "Turtle"
Guide:Raider guide=Raider - návod
+
Guide:Raider guide=Pre Nájazdníkov "Raider"
Guide:Fleeter guide=Fleeter - návod
+
Guide:Fleeter guide=Pre Lovcov flotíl "Fleeter"
Guide:Fleetsaving Guide=Fleetsaving - návod
+
Guide:Fleetsaving Guide=Pre ochranu flotily "FS"
Guide:Trading guide=Obchodovanie - návod
+
Guide:Trading guide=O Obchodovaní
Guide:Activity guide=Aktivita - návod
+
Guide:Activity guide=O Aktivite
Guide:ACS guide=ACS - návod
+
Guide:ACS guide=Pre Aliančný bojový systém "ACS"
Guide:IPM guide=IPM - návod
+
Guide:IPM guide=Pre Medziplanetárne rakety "IPM"
Guide:Expedition guide=Expedícia - návod
+
Guide:Expedition guide=Pre Expedície
Guide:Colonising guide=Kolonizácia - návod
+
Guide:Colonising guide=Pre Kolonizácie
Guide:Relocation guide=Presídlenie - návod
+
Guide:Relocation guide=Pre Presídlenie
Guide:Moon guide=Mesiac - návod
+
Guide:Moon guide=Pre Mesiac
Guide:Alliance guide=Aliancia - návod
+
Guide:Alliance guide=Pre Alianciu
Guide:Dark Matter and Payment=Temná hmota a Platenie
+
Guide:Dark Matter and Payment=Temná hmota a Platby
 
Guide:Account management=Spravovanie účtu
 
Guide:Account management=Spravovanie účtu
  
Line 70: Line 70:
 
###### Tactic page title
 
###### Tactic page title
  
Sidebar-Tactic=Taktika
+
Sidebar-Tactic=Taktiky
Category:Tactic=Taktika
+
Category:Tactic=Taktiky
  
Tactic:Start-up tactics=Taktika začatia
+
Tactic:Start-up tactics=Taktika začínania
 
Tactic:Energy production=Produkcia energie
 
Tactic:Energy production=Produkcia energie
 
Tactic:Defense composition=Zloženie obrany
 
Tactic:Defense composition=Zloženie obrany
Tactic:Defense fire power analysis=Analýza sily útoku obrany
+
Tactic:Defense fire power analysis=Analýza útočnej sily obrany
Tactic:Graviton tactics=Gravitón - taktika
+
Tactic:Graviton tactics=Taktika pre Gravitón
 
Tactic:Fleet composition=Zloženie flotily
 
Tactic:Fleet composition=Zloženie flotily
Tactic:Fleet fire power analysis=Analýza sily útoku flotily
+
Tactic:Fleet fire power analysis=Analýza útočnej sily flotily
Tactic:Rapidfire guide=Opakovaná streľba - návod
+
Tactic:Rapidfire guide=Príručka pre Opakovanú streľbu
Tactic:Firing orders guide=Firing orders guide
+
Tactic:Firing orders guide=Príručka pre Poradie v streľbe
Tactic:Merchant guide=Obchodník - návod
+
Tactic:Merchant guide=Príručka na Obchodníka
Tactic:Merchant tactic=Obchodník - taktika
+
Tactic:Merchant tactic=Taktika na Obchodníka
Tactic:Ninja guide=Ninja - návod
+
Tactic:Ninja guide="Ninja" Príručka
Tactic:Ninja evasion guide=Ninja vyhnutie sa - návod
+
Tactic:Ninja evasion guide="Ninja" Príručka ako sa jej vyhnúť
Tactic:Slowdown by ACS=Spomalovanie cez ACS
+
Tactic:Slowdown by ACS=Spomalovanie cez "ACS"
Tactic:Perfect colony tactic=Perfektná kolónia - taktika
+
Tactic:Perfect colony tactic=Taktika pre dokonalú kolóniu
Tactic:Mobile colonies guide=Mobilné kolónie - návod
+
Tactic:Mobile colonies guide=Príručka pre Mobilné kolónie
Tactic:Moonshots and pushing=Moonshots a pushing
+
Tactic:Moonshots and pushing="Moonshots" a Tlačenie
Tactic:Blind phalanx guide=Blind phalanx - návod
+
Tactic:Blind phalanx guide=Príručka na "Blind phalanx"
Tactic:Moon destruction guide=Zničenie mesiaca - návod
+
Tactic:Moon destruction guide=Príručka na Zničenie Mesiaca
Tactic:Alliance page guide=Aliančná stránka - návod
+
Tactic:Alliance page guide=Príručka na Aliančnú stránku
Tactic:War guide=Vojna - návod
+
Tactic:War guide=Príručka k Vojne
  
  
Line 105: Line 105:
 
Info:Game changes=Herné zmeny
 
Info:Game changes=Herné zmeny
 
Info:Troubleshooting=Odstraňovanie porúch
 
Info:Troubleshooting=Odstraňovanie porúch
Info:Bugs and Workarounds=Chyby a Spracovávanie chýb
+
Info:Bugs and Workarounds=Chyby a riešenia
Info:Ticket system guide=Tiket systém - návod
+
Info:Ticket system guide=Ticket systém návod
Info:IRC guide=IRC - návod
+
Info:IRC guide=IRC príručka
Info:Formulary=Formulary
+
Info:Formulary=Vzorce
 
Info:Ogame dictionary=Ogame slovník
 
Info:Ogame dictionary=Ogame slovník
 
Info:Universes and Player=Vesmíry a Hráči  
 
Info:Universes and Player=Vesmíry a Hráči  
Line 116: Line 116:
 
###### Fan projects page title
 
###### Fan projects page title
  
Sidebar-Projects=Fan projekty
+
Sidebar-Projects=Fanúšikovské projekty
  
  
Line 240: Line 240:
 
###### Wiki - Formulas page title
 
###### Wiki - Formulas page title
  
Category:Formulas=Formulas
+
Category:Formulas=Vzorce
Wiki:Formulas=Formulas
+
Wiki:Formulas=Vzorce
  
  
Line 261: Line 261:
 
###### Page languages
 
###### Page languages
  
Page-Languages-Title=Táto stránka dostupná je v nasledujúcich jazykoch:
+
Page-Languages-Title=Táto stránka je dostupná v nasledujúcich jazykoch:
  
  
Line 267: Line 267:
 
###### Page Navigation bars
 
###### Page Navigation bars
  
Page-Navigation-Tutorials-Title=Tutoriály pre OGame
+
Page-Navigation-Tutorials-Title=Návody pre OGame
Page-Navigation-Guides-Title=Návody pre OGame
+
Page-Navigation-Guides-Title=Príručky pre OGame
  
 
Page-Navigation-Ships-Title=Lode v OGame  
 
Page-Navigation-Ships-Title=Lode v OGame  
Page-Navigation-Ships-Combat=Boj
+
Page-Navigation-Ships-Combat=Bojové lode
Page-Navigation-Ships-Civil=Civil
+
Page-Navigation-Ships-Civil=Civilné lode
  
 
Page-Navigation-Defense-Title=Obrana v OGame  
 
Page-Navigation-Defense-Title=Obrana v OGame  
Line 281: Line 281:
 
Page-Navigation-Buildings-Title=Budovy v Ogame
 
Page-Navigation-Buildings-Title=Budovy v Ogame
 
Page-Navigation-Buildings-Production=Produkcia
 
Page-Navigation-Buildings-Production=Produkcia
Page-Navigation-Buildings-Storage=Sklad
+
Page-Navigation-Buildings-Storage=Sklady
 
Page-Navigation-Buildings-Facilities=Továrne
 
Page-Navigation-Buildings-Facilities=Továrne
 
Page-Navigation-Buildings-Moon=Budovy na Mesiaci
 
Page-Navigation-Buildings-Moon=Budovy na Mesiaci
Line 300: Line 300:
 
Link-IRC-Label=Chat
 
Link-IRC-Label=Chat
 
Link-MMOGAME-Label=MMOGAME
 
Link-MMOGAME-Label=MMOGAME
Link-ServerCheck-Label=ServerCheck
+
Link-ServerCheck-Label=ServerKontrola
  
  
Line 324: Line 324:
 
Infobox-Example-Title=Napríklad:
 
Infobox-Example-Title=Napríklad:
 
Infobox-Formula-Title=Vzorec:  
 
Infobox-Formula-Title=Vzorec:  
Infobox-Reward-Title=Tutoriál odmena:
+
Infobox-Reward-Title=Odmena v návode:
  
 
###############################
 
###############################
Line 336: Line 336:
 
Overview-PlanetParameter_Fields=Polia
 
Overview-PlanetParameter_Fields=Polia
 
Overview-PlanetParameter_Minimum=minimum
 
Overview-PlanetParameter_Minimum=minimum
Overview-PlanetParameter_Average=ø
+
Overview-PlanetParameter_Average=optimum
 
Overview-PlanetParameter_Maximum=maximum  
 
Overview-PlanetParameter_Maximum=maximum  
  
Line 462: Line 462:
 
Detail-Geologist=Geológ
 
Detail-Geologist=Geológ
 
Detail-Engineer=Inžinier
 
Detail-Engineer=Inžinier
Detail-Costs=Ceny
+
Detail-Costs=Cena
  
  
Line 482: Line 482:
  
 
Screen-Basic_economy_01=Ponuka - Zdroje
 
Screen-Basic_economy_01=Ponuka - Zdroje
Screen-Basic_economy_02=Stavba ťažobného komplex na kovy
+
Screen-Basic_economy_02=Stavba ťažobného komplexu na kovy
 
Screen-Basic_economy_03=Budova vo výstavbe
 
Screen-Basic_economy_03=Budova vo výstavbe
Screen-Basic_economy_04=Zrušenie stavby
+
Screen-Basic_economy_04=Zrušenie výstavby
 
Screen-Basic_economy_05=Potvrdenie
 
Screen-Basic_economy_05=Potvrdenie
 
Screen-Basic_economy_06=Nedostatok energie
 
Screen-Basic_economy_06=Nedostatok energie
Line 497: Line 497:
  
 
Screen-Saving_01=Varovanie útoku
 
Screen-Saving_01=Varovanie útoku
Screen-Saving_02=Vybranie lodí
+
Screen-Saving_02=Výber lodí
Screen-Saving_03=Zadanie koordinátov
+
Screen-Saving_03=Zadanie súradníc
Screen-Saving_04=Vybranie misie
+
Screen-Saving_04=Výber misie
  
Screen-Trade_01=Vybranie cieľu transportu
+
Screen-Trade_01=Výber cieľa transportu
 
Screen-Trade_02=Ponuka Obchodník
 
Screen-Trade_02=Ponuka Obchodník
Screen-Trade_03=Ponuka Obchodník s obchodníkom s kovom
+
Screen-Trade_03=Ponuka Obchodník - Obchodník s kovom
Screen-Trade_04=Obchod
+
Screen-Trade_04=Obchodovanie
  
 
Screen-Espionage_01=Nastavenie počtu špionážnych sond
 
Screen-Espionage_01=Nastavenie počtu špionážnych sond
Screen-Espionage_02=Poslanie špionážnych sond cez mapu systémov
+
Screen-Espionage_02=Poslanie špionážnych sond cez prehľad Galaxie
 
Screen-Espionage_03=Špionážna správa
 
Screen-Espionage_03=Špionážna správa
  
Screen-Raids_01=Aktivita v mape systémov
+
Screen-Raids_01=Aktivita v prehľade Galaxie
Screen-Raids_02=Zaútočenie cez mapu systémov
+
Screen-Raids_02=Zaútočenie cez prehľad Galaxie
Screen-Raids_03=Vybranie lodí
+
Screen-Raids_03=Výber lodí
Screen-Raids_04=Vybranie rýchlosti
+
Screen-Raids_04=Výber rýchlosti
 
Screen-Raids_05=Poslanie lodí
 
Screen-Raids_05=Poslanie lodí
Screen-Raids_06=Vybranie recyklátora
+
Screen-Raids_06=Výber recyklátora
Screen-Raids_07=Zadanie koordinátov
+
Screen-Raids_07=Zadanie súradníc
Screen-Raids_08=Vybranie misie
+
Screen-Raids_08=Výber misie
 
Screen-Raids_09=Pohyb flotily
 
Screen-Raids_09=Pohyb flotily
  
Line 524: Line 524:
 
Screen-ACS_03=Pripojenie k ACS
 
Screen-ACS_03=Pripojenie k ACS
 
Screen-ACS_04=Zobrazenie ACS členov
 
Screen-ACS_04=Zobrazenie ACS členov
Screen-ACS_05=Vybranie ACS obrany
+
Screen-ACS_05=Výber ACS obrany
  
 
Screen-Interplanetary_Missiles_01=Raketové silo
 
Screen-Interplanetary_Missiles_01=Raketové silo
 
Screen-Interplanetary_Missiles_02=Stavba medziplanetárnych rakiet
 
Screen-Interplanetary_Missiles_02=Stavba medziplanetárnych rakiet
Screen-Interplanetary_Missiles_03=Vybranie cieľu
+
Screen-Interplanetary_Missiles_03=Výber cieľa
 
Screen-Interplanetary_Missiles_04=Odpálenie medziplanetárnych rakiet
 
Screen-Interplanetary_Missiles_04=Odpálenie medziplanetárnych rakiet
  
Screen-Expeditions_01=Vybranie lodí
+
Screen-Expeditions_01=Výber lodí
Screen-Expeditions_02=Zadanie koordinátov
+
Screen-Expeditions_02=Zadanie súradníc
Screen-Expeditions_03=Vybranie doby trvania expedície  
+
Screen-Expeditions_03=Výber doby trvania expedície  
  
 
Screen-Colonisation_01=Astrofyzika
 
Screen-Colonisation_01=Astrofyzika
Line 543: Line 543:
 
Screen-Colonisation_07=Varianty voľných polí
 
Screen-Colonisation_07=Varianty voľných polí
  
Screen-Moon_01=Facility menu with jump gate
+
Screen-Moon_01=Ponuka Továrne s Hyperpriestorovou bránou
Screen-Moon_02=Select phalanx target
+
Screen-Moon_02=Výber cieľa Falangy
Screen-Moon_03=Phalanx report
+
Screen-Moon_03=Správa Falangy
Screen-Moon_04=Using a jump gate
+
Screen-Moon_04=Použitie Hyperpriestorovej brány
  
 
Screen-Alliance_and_Community_01=Ponuka - Aliancia
 
Screen-Alliance_and_Community_01=Ponuka - Aliancia
Line 563: Line 563:
 
Screen-Rules_and_Problems_01=Porušenie pravidiel - Ban
 
Screen-Rules_and_Problems_01=Porušenie pravidiel - Ban
 
Screen-Rules_and_Problems_02=Zoznam suspendovaných v testovacom vesmíre
 
Screen-Rules_and_Problems_02=Zoznam suspendovaných v testovacom vesmíre
Screen-Rules_and_Problems_03=Tiket systém
+
Screen-Rules_and_Problems_03=Ticket systém
  
  

Latest revision as of 00:29, 29 November 2012

Personal tools
Namespaces

Variants
Actions