Translation:Translation/sk

From OGame Wiki
(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search
m (Hyadre ha spostato la pagina Data:Translation/sk a Translation:Translation/sk senza lasciare redirect)
 
(6 intermediate revisions by one user not shown)
Line 16: Line 16:
 
###### Tutorial page title
 
###### Tutorial page title
  
Sidebar-Tutorial=Sprievodca
+
Sidebar-Tutorial=Návody
Category:Tutorial=Sprievodca
+
Category:Tutorial=Navody
  
 
Tutorial:First steps=Prvé kroky
 
Tutorial:First steps=Prvé kroky
Line 44: Line 44:
 
###### Guide page title
 
###### Guide page title
  
Sidebar-Guide=Návody
+
Sidebar-Guide=Príručky
Category:Guide=Navody
+
Category:Guide=Príručky
  
Guide:Universe guide=Pre vesmíry
+
Guide:Universe guide=Pre Vesmíry
 
Guide:Player styles guide=O hráčskych štýloch
 
Guide:Player styles guide=O hráčskych štýloch
 
Guide:Miner guide=Pre Baníkov "Miner"
 
Guide:Miner guide=Pre Baníkov "Miner"
 
Guide:Turtle guide=Pre Korytnačky "Turtle"
 
Guide:Turtle guide=Pre Korytnačky "Turtle"
 
Guide:Raider guide=Pre Nájazdníkov "Raider"
 
Guide:Raider guide=Pre Nájazdníkov "Raider"
Guide:Fleeter guide=Pre Lovcov "Fleeter"
+
Guide:Fleeter guide=Pre Lovcov flotíl "Fleeter"
 
Guide:Fleetsaving Guide=Pre ochranu flotily "FS"
 
Guide:Fleetsaving Guide=Pre ochranu flotily "FS"
Guide:Trading guide=O obchodovaní
+
Guide:Trading guide=O Obchodovaní
Guide:Activity guide=O aktivite
+
Guide:Activity guide=O Aktivite
 
Guide:ACS guide=Pre Aliančný bojový systém "ACS"  
 
Guide:ACS guide=Pre Aliančný bojový systém "ACS"  
 
Guide:IPM guide=Pre Medziplanetárne rakety "IPM"
 
Guide:IPM guide=Pre Medziplanetárne rakety "IPM"
Guide:Expedition guide=Pre expedície
+
Guide:Expedition guide=Pre Expedície
Guide:Colonising guide=Pre kolonizácie
+
Guide:Colonising guide=Pre Kolonizácie
Guide:Relocation guide=Pre presídlenie
+
Guide:Relocation guide=Pre Presídlenie
 
Guide:Moon guide=Pre Mesiac
 
Guide:Moon guide=Pre Mesiac
 
Guide:Alliance guide=Pre Alianciu
 
Guide:Alliance guide=Pre Alianciu
Line 80: Line 80:
 
Tactic:Fleet composition=Zloženie flotily
 
Tactic:Fleet composition=Zloženie flotily
 
Tactic:Fleet fire power analysis=Analýza útočnej sily flotily
 
Tactic:Fleet fire power analysis=Analýza útočnej sily flotily
Tactic:Rapidfire guide=Návod pre Opakovanú streľbu
+
Tactic:Rapidfire guide=Príručka pre Opakovanú streľbu
Tactic:Firing orders guide=Návod pre Poradie v streľbe
+
Tactic:Firing orders guide=Príručka pre Poradie v streľbe
Tactic:Merchant guide=Návod na Obchodníka
+
Tactic:Merchant guide=Príručka na Obchodníka
 
Tactic:Merchant tactic=Taktika na Obchodníka
 
Tactic:Merchant tactic=Taktika na Obchodníka
Tactic:Ninja guide="Ninja" Návod
+
Tactic:Ninja guide="Ninja" Príručka
Tactic:Ninja evasion guide="Ninja" Návod ako sa jej vyhnúť
+
Tactic:Ninja evasion guide="Ninja" Príručka ako sa jej vyhnúť
 
Tactic:Slowdown by ACS=Spomalovanie cez "ACS"
 
Tactic:Slowdown by ACS=Spomalovanie cez "ACS"
 
Tactic:Perfect colony tactic=Taktika pre dokonalú kolóniu
 
Tactic:Perfect colony tactic=Taktika pre dokonalú kolóniu
Tactic:Mobile colonies guide=Návod pre Mobilné kolónie
+
Tactic:Mobile colonies guide=Príručka pre Mobilné kolónie
 
Tactic:Moonshots and pushing="Moonshots" a Tlačenie
 
Tactic:Moonshots and pushing="Moonshots" a Tlačenie
Tactic:Blind phalanx guide=Návod na "Blind phalanx"
+
Tactic:Blind phalanx guide=Príručka na "Blind phalanx"
Tactic:Moon destruction guide=Návod na Zničenie Mesiaca
+
Tactic:Moon destruction guide=Príručka na Zničenie Mesiaca
Tactic:Alliance page guide=Návod na Aliančnú stránku
+
Tactic:Alliance page guide=Príručka na Aliančnú stránku
Tactic:War guide=Návod na Vojnu
+
Tactic:War guide=Príručka k Vojne
  
  
Line 107: Line 107:
 
Info:Bugs and Workarounds=Chyby a riešenia
 
Info:Bugs and Workarounds=Chyby a riešenia
 
Info:Ticket system guide=Ticket systém návod
 
Info:Ticket system guide=Ticket systém návod
Info:IRC guide=IRC návod
+
Info:IRC guide=IRC príručka
 
Info:Formulary=Vzorce
 
Info:Formulary=Vzorce
 
Info:Ogame dictionary=Ogame slovník
 
Info:Ogame dictionary=Ogame slovník
Line 261: Line 261:
 
###### Page languages
 
###### Page languages
  
Page-Languages-Title=Táto stránka dostupná je v nasledujúcich jazykoch:
+
Page-Languages-Title=Táto stránka je dostupná v nasledujúcich jazykoch:
  
  
Line 267: Line 267:
 
###### Page Navigation bars
 
###### Page Navigation bars
  
Page-Navigation-Tutorials-Title=Tutoriály pre OGame
+
Page-Navigation-Tutorials-Title=Návody pre OGame
Page-Navigation-Guides-Title=Návody pre OGame
+
Page-Navigation-Guides-Title=Príručky pre OGame
  
 
Page-Navigation-Ships-Title=Lode v OGame  
 
Page-Navigation-Ships-Title=Lode v OGame  
Line 324: Line 324:
 
Infobox-Example-Title=Napríklad:
 
Infobox-Example-Title=Napríklad:
 
Infobox-Formula-Title=Vzorec:  
 
Infobox-Formula-Title=Vzorec:  
Infobox-Reward-Title=Tutoriál odmena:
+
Infobox-Reward-Title=Odmena v návode:
  
 
###############################
 
###############################
Line 462: Line 462:
 
Detail-Geologist=Geológ
 
Detail-Geologist=Geológ
 
Detail-Engineer=Inžinier
 
Detail-Engineer=Inžinier
Detail-Costs=Ceny
+
Detail-Costs=Cena
  
  
Line 507: Line 507:
  
 
Screen-Espionage_01=Nastavenie počtu špionážnych sond
 
Screen-Espionage_01=Nastavenie počtu špionážnych sond
Screen-Espionage_02=Poslanie špionážnych sond cez mapu systémov
+
Screen-Espionage_02=Poslanie špionážnych sond cez prehľad Galaxie
 
Screen-Espionage_03=Špionážna správa
 
Screen-Espionage_03=Špionážna správa
  
Screen-Raids_01=Aktivita v mape systémov
+
Screen-Raids_01=Aktivita v prehľade Galaxie
Screen-Raids_02=Zaútočenie cez mapu systémov
+
Screen-Raids_02=Zaútočenie cez prehľad Galaxie
 
Screen-Raids_03=Výber lodí
 
Screen-Raids_03=Výber lodí
 
Screen-Raids_04=Výber rýchlosti
 
Screen-Raids_04=Výber rýchlosti

Latest revision as of 00:29, 29 November 2012

Personal tools
Namespaces

Variants
Actions