Basic economy

From OGame Wiki
Jump to: navigation, searchJakmile se rozkoukáš kolem a poznáš základní prvky hry, měl/a bys začít rozvíjet svou planetu. Jelikož je hodně záložek pro tebe nedostupných, začneme se stavbou budov, jmenovitě dolů, protože v nich získává tvá planeta suroviny.

Výstavba zdrojů surovin

Překlikni se prosím do záložky „Zásobování“ a zde klikni na první budovu v seznamu – důl na kov. Kliknutím na tlačítko „Vylepšit“ spustíš vylepšování budovy. Uvidíš, že se ti odečte určitá část tvých surovin a také začne odpočítávání. Jakmile toto odpočítávání skončí, bude tvůj důl vylepšen na 1. úroveň. Bez energie však není tvůj důl schopný produkovat žádné suroviny. Budeš muset postavit solární elektrárnu, jinak nezačne žádná produkce surovin!

Resource menu
Resource menu
Building a metal mine
Building a metal mine
Building under construction
Building under construction
Cancel expansion
Cancel expansion
Confirmation
Confirmation

Pokud jsi omylem začal/a s vylepšováním špatné budovy, můžeš ji ještě během tohoto procesu zrušit. Budeš muset srolovat stránku, kde uvidíš seznam právě probíhajících vylepšování (v kolonce „Budovy“). Tam klikni na červený křížek, který vyvolá další potvrzovací okénko. Pokud zrušení potvrdíš, dostaneš všechny své suroviny, které jsi použil/a na začátku, zpět. Pokud sis toto uvědomil/a příliš pozdě a budova byla vylepšena, nemůžeš to zrušit. Je možné zbourat jednu úroveň vylepšení, ale to ti už nevrátí všechny suroviny zpět. Budeš muset navíc zaplatit nějaké suroviny na zbourání. Dávej si tedy v začátcích hraní pozor, které budovy vylepšuješ.
První důl nyní produkuje stálé množství surovin, ale to není vše, co musíš udělat. Vedle dolu na kov a krystaly je velmi důležité postavit syntetizér deuteria. Tyto tři budovy produkují všechny tři suroviny, které potřebuješ k hraní. Na každé planetě můžeš tyto budovy postavit pouze jednou, ale můžeš je následně vylepšovat. S každou úrovní však stoupají náklady na destrukci, náklady na další vylepšení, ale vedle toto i množství vyprodukovaných surovin.

Insufficient energy
Insufficient energy
Resource settings
Resource settings

Také se ujisti, že máš dostatečnou úroveň solární elektrárny, protože tvé doly pracují na 100 % jen když máš dostatek energie. Jak jsi na tom s energií můžeš vyčíst z přehledu surovin – pokud je úroveň energie červená, tak to znamená, že musíš co možná nejdříve zašít s vylepšováním. Pokud bude tvá energie v červeném i po vylepšení solární elektrárny, budeš muset ve správě energie omezit produkci určitého dolu tak, aby ostatní doly mohly pracovat na 100 %. Tímto můžeš také korigovat rychlost získávání surovin. V pozdější fázi hry budeš mít ještě dvě další možnosti produkce energie, kromě solární elektrárny, ale k tomu se dostaneme až později v kapitole Energy production.

Tutorial Reward:
Jakmile postavíš důl na kov na 4. úroveň, důl na krystaly na 2. úroveň a solární elektrárnu na 4. úroveň, obdržíš 150 jednotek kovu a 75 jednotek krystalu od herního tutoriálu.

Obě tyto suroviny jsou v začátcích hry velmi důležité pro stavbu tvých dolů. Brzy však do hry vstoupí i třetí suroviny, jmenovitě deuterium. Proto nyní musíš postavit syntetizér deuteria na 2. úroveň. Buď teď velmi opatrný/á – produkce deuteria spotřebovává veliké množství deuteria a probíhá velmi pomalu. Ujisti se tedy, že máš dostatečnou úroveň solární elektrárny. Pokud máš málo surovin, musíš chvíli počkat, než tvé doly nějaké vyprodukují. Bez nich se nepohneš k dalšímu kroku.

Základní obrana

Nejen budovy pod záložkou „Zásobování“ jsou důležité pro hraní. Pro začátek bys měl/a začít se stavbou továrny na roboty (ale to až ve chvíli, kdy jsi spokojený/á s produkcí surovin). Tato budova zkracuje čas potřebný na výstavbu ostatních budov. Její druhá úroveň ti navíc odemyká možnost stavby hangáru. Ten potřebuješ pro stavbu lodí a obraných mechanismů, které jsou jedny z nejdůležitějších prvků celé této hry.

Facility menu
Facility menu
Defense
Defense
Building a rocket launcher
Building a rocket launcher

Ze všeho nejdříve budeš muset postavit hangár na 1. úroveň – tím se ti také odemyká možnost stavby raketometu, který chrání tvou planetu. Běž do záložky „Obrana“ a vyber raketomet. Pokud máš dostatek kovu, tak ho můžeš postavit. Po menším odpočtu, až se postaví raketomet, bude tvá planeta trochu bezpečnější.

Tutorial Reward:
S dokončením stavby prvního raketometu obdržíš automaticky ještě jeden.

Nejen raketomety, ale i jiná obraná zařízení a lodě mohou být postaveny v hangáru (na některé však budeš muset splnit určité požadavky). Jak toho docílit a jak fungule laboratoř ti vysvětlíme v další kapitole. Další zařízení, která můžeš najít pod záložkou „Továrny“ nejsou zatím až tak důležitá a budou vysvětleny v pozdějších kapitolách.

Nikdy nebýt spokojený

Tvůj první ekonomický systém je vybudován, ale to by neměl být konec. Doly jsou v začátcích tou jedinou cestou, jak můžeš přijít k surovinám. Na větší projekty však budeš potřebovat více surovin, než z nich budeš moc jen tak získat. I tak byls ale měl/a vylepšit své doly, než začneš s další kapitolou. Své doly je dobré začít vylepšovat co nejvíc to jde, protože je to také nejjednodušší cesta k získání surovin a navíc nemohou být zničeny jako lodě a jiná obranná zařízení.

Tutorial Reward:
Jakmile postavíš důl na kov na 10. úroveň, důl na krystaly na 7. úroveň a syntetizér deuteria na 5. úroveň, obdržíš 2 000 jednotek kovu a 500 jednotek krystalu.
Full Storage capacity
Full Storage capacity

Sklady jsou další významné budovy, kterým bys měl/a věnovat jistou pozornost. Najít můžeš ve hře sklady pro každou surovinu. Důležité jsou z toho důvodu, že zvyšují kapacitu surovin, které tvé doly a syntetizér mohou vytěžit. V přehledu surovin můžeš také vidět, že se barva čísel může změnit na žlutou (to znamená, že jsou sklady skoro plné), nebo na červenou (to znamená, že jsou sklady úplně plné). V posledním případě nemůže důl již nadále pracovat. Díky tomu také přicházíš o cenné suroviny, které díky tomuto zaplnění skladů není kde ukládat. Hlídej si tedy, zda jsou sklady vylepšovány tak, aby byly přizpůsobeny produkci surovin.

S touto efektivní ekonomikou a prvními obrannými mechanismy jsou vycvičen/a na tolik, že je možné začít s další kapitolou, zvanou Defense.


Personal tools
Namespaces

Variants
Actions