Basic economy

Z OGame Wiki
Prejsť na: navigácia, hľadanieAž ste sa už v hre chvíľu porozhliadli a pretože už poznáte základné prvky hry, ste teraz schopní začať s budovaním vášho účtu. Keďže väčšina položiek ponuky je stále nedostupná, začneme s výstavbu budov, presnejšie s výstavbou ťažobných komplexov, ktoré sú zodpovedné za výrobu zdrojov.

Výstavba zdroja zásobovania

Prosím presuňte sa na príslušnú ponuku kliknutím na tlačidlo "Zdroje" (obrázok: Ponuka - Zdroje) a tam prosím kliknite na prvú budovu v zozname "Ťažobný komplex - kovy" úroveň 1 (obrázok: Stavba ťažobného komplexu na kovy. Kliknutím na tlačidlo "Vylepšiť" budú odpočítané požadované zdroje a začne výstavba formou odpočítavania (obrázok: Budova vo výstavbe). Až sa odpočítavanie ukončí, vystavali ste vašu prvú budovu Ťažobný komplex - kovy úroveň 1. Bez energie však bane nie sú schopné ťažiť zdroje, preto teraz musíte vybrať a vystavať "Solárne elektrárne". Dovtedy sa nevyťaží žiadny kov, ako môžete vidieť v "Nastavenie produkcie" (obrázok: Nastavenie produkcie).

Resource menu
Resource menu
Building a metal mine
Building a metal mine
Building under construction
Building under construction
Cancel expansion
Cancel expansion
Confirmation
Confirmation

Ak omylom spustíte výstavbu nejakej budovy, je tu stále možnosť zrušiť ju, pokým sa neukončí odpočítavanie. Ak to chcete urobiť, presuňte sa o kúsok nižšie tam, kde môžete vidieť aktuálne zadanie výstavby pod "Budovy" a tu kliknite na červené "X" (obrázok: Zrušenie výstavby). Teraz potvrďte bezpečnostnú otázku (obrázok: Potvrdenie) a výstavba sa zruší s vrátením všetkých zdrojov. Ak si všimnete vašu chybu neskoro a budova bola už ukončená, nemôžete už použiť voľbu zrušiť. Je možné demontovať dokončené budovy, ale namiesto toho, aby ste dostali vaše zdroje späť, budete musieť zaplatiť dodatočné zdroje za demontáž. Keďže toto nie je odporúčané na začiatku hry, je lepšie byť opatrný, ktoré budovy dáš do výstavby.
Prvá baňa teraz produkuje pravidelnú dodávku suroviny a samozrejme budete musieť napredovať ďalej. Okrem ťažobného komplexu na kovy a ťažobného komplexu na kryštál, je veľmi dôležitá neskôr i budova "Syntetizéry deutéria". S ním máte všetky 3 typy zdrojov pokryté. Keďže na planéte môžete vytvoriť iba jednu budovu z každej, budete ich musieť vylepšovať o ďalšie úrovne. Každou úrovňou sa zvýši produkcia, náklady na novú úroveň i náklady na demontáž.

Insufficient energy
Insufficient energy
Resource settings
Resource settings

Obzvlášť dbajte na vylepšovanie vašej solárnej elektrárne, pretože vaše bane môžu produkovať na 100% len, ak máte dostatok energie. Či máte dostatok energie, môžete vidieť v zozname prostriedkov (obrázok: Nedostatok energie). Ak je energia zobrazená červenou farbou, budete musieť čím skôr vylepšiť vaše solárne elektrárne. Ak je energia stále napriek tomu zobrazená červenou farbou, môžete ísť do nastavenia produkcie (obrázok: Nastavenie produkcie) a zmeniť produkčný faktor niektorých baní tak, aby iné bane mohli produkovať na 100%. Takto môžete často rýchlejšie získavať zdroje, ktoré potrebujete pre váš ďalší projekt výstavby. V neskoršom štádiu hry, budete mať okrem solárnych elektrární ďalšie 2 alternatívy na výrobu energie. To bude vysvetlené v kapitole Energy production.

Tutorial Reward:
Akonáhle má vaša planéta Ťažobný komplex - kovy na úrovni 4, Ťažobný komplex - kryštály na úrovni 2 a Solárne elektrárne na úrovni 4, dostanete za ukončenie prvej úlohy v návode 150 jednotiek kovu a 75 jednotiek kryštálu.

Oba tieto zdroje sú zvlášť dôležité na začiatku hry, na vylepšenie vašich baní. Čoskoro, tretí zdroj s názvom deutérium, začne hrať nemenej významnú rolu. Preto teraz máte za úlohu vylepšiť Syntetizéry deutéria na úroveň 2. Buď ale opatrný, produkcia deutéria stojí veľa energie a napreduje veľmi pomaly. Uistite sa, že vaše solárne elektrárne sú na dostatočnej úrovni. Ak ste bez zdrojov, budete musieť počkať, pokým vaše bane nevyprodukujú dostatok na financovanie ďalšej úrovne.

Základná obrana

Nielen tieto budovy na zdroje sú dôležité. Pod ponukou "Továrne" (obrázok: Ponuka - Továrne), sú tiež základné elementy hry. Pre začiatok by si mal postaviť "Robotické továrne", akonáhle ste spokojní s vašimi baňami. Neznižujú len čas ukončenia výstavby, ale tiež odomykajú, na druhej úrovni, novú budovu "Lodenice". Lodenice sú potrebné na výstavbu lodí a obrany, preto je to jeden z najdôležitejších budov v hre.

Facility menu
Facility menu
Defense
Defense
Building a rocket launcher
Building a rocket launcher

V prvom rade potrebujete postaviť prvú úroveň, čím budete teraz schopní stavby vašeho prvého raketového kompletu na ochranu vašej planéty. Prejdite na ponuku "Obrana" (obrázok: Ponuka - Obrana) a vyberte "Raketového komplet". Ak máte dostatok kovu, môžete začať hneď stavať (obrázok: Stavba raketového kompletu). Po ukončení odpočítavania, bude vaša planéta o trochu bezpečnejšia.

Tutorial Reward:
Akonáhle budete mať Syntetizéry deutéria na úrovni 2, Továreň na robotov na úrovni 2, Lodenice na úrovni 1, získavate s ukončením stavby vašeho prvého raketového kompletu automaticky ďalši raketový komplet.

Avšak nielen raketové komplety je možné stavať vďaka lodenici, ale aj iné obranné budovy a lode, hneď ako splníte niektoré požiadavky. Ako tieto požiadavky naplniť a načo slúžia "Výskumné laboratóriá", vysvetlíme v kapitole Defense. Ostatné budovy, ktoré nájdete pod ponukou "Továrne", nie sú v tejto fáze zatiaľ dôležité a budú vysvetlené v ďalších kapitolách.

Nikdy nebyť spokojný

Váš primárny ekonomický systém je postavený, ale nemali by ste ňom dlho zotrvávať. Bane na začiatku sú jediným spôsobom ako získať zdroje, avšak pre vaše ďalšie projekty ich budete potrebovať ešte omnoho viac. Preto by ste mali stráviť viac času na vylepšovaní vašich baní, kým sa začnete zaoberať ďalšou kapitolou. V ďalších fázach hry by ste mali vylepšovať vaše bane stále viac a viac, pretože je to najjednoduchší spôsob na získavanie zdrojov, a okrem toho nemôžu byť zničené ako lode a obranné stavby.

Tutorial Reward:
Akonáhle budete mať Ťažobný komplex - kovy na úrovni 10, Ťažobný komplex - kryštály na úrovni 7 a Syntetizéry deutéria na úrovni 5, dostanete odmenu 2000 jednotiek kovu a 500 jednotiek kryštálu.
Full Storage capacity
Full Storage capacity

Okrem dodávok energie sú sklady ďalší dôležitý element, ktorému budete musieť venovať pozornosť. Sú tu sklady pre každý zdroj, ktorý sa v nich uskladňuje. Čím vyššia úroveň budovy "Sklady kovov", "Sklady kryštálov", alebo budovy "Nádrže na deutérium", tým viac zdrojov môžu skladovať. Až sa úložná kapacita blíži k maximu, budú príslušné suroviny v lište zdrojov označené žltou farbou; Ak dosiahnú maxima, farba bude červená (obrázok: Maximálna kapacita skladov). Vtedy bane nemôžu pokračovať v produkcii. Tým stratíte dôležité zdroje každou minútou, pokým bude sklad plný. Preto si dávajte pozor, aby kapacita vašich skladov bola úmerná ťažobnej produkcie.

S účinným ekonomickým systémom a prvou obrannou stavbou ste teraz primerane vycvičený a pripravený na nasledujúcu kapitolu Buildings. V tejto kapitole sa pozrieme podrobne na rôzne budovy v Ogame.

Osobné nástroje
Menné priestory

Varianty
Operácie