Tutorial:Defense/tr

From OGame Wiki
< Tutorial:Defense(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search
(Chance of reconstruction)
(The different defensive units)
 
Line 20: Line 20:
 
Bu özellik, savunmanızın düşmanlar tarafından sadece 1 turda silinmesine izin vermez. Her şey gitmeden önce gezegeninize belirli sayıda saldırılar yapmalıdır. Bir savunmayı yok etmenin başka bir yolu da gezegenler arası roketlerin kullanılmasıdır.
 
Bu özellik, savunmanızın düşmanlar tarafından sadece 1 turda silinmesine izin vermez. Her şey gitmeden önce gezegeninize belirli sayıda saldırılar yapmalıdır. Bir savunmayı yok etmenin başka bir yolu da gezegenler arası roketlerin kullanılmasıdır.
  
==The different defensive units==
+
==Farklı savunma binaları==
 
   
 
   
Even though all defenses have the same purpose, to protect your planet from enemy attacks, some units are more specialized then others. Its basically the same as with fleets. All units play their own important part, but only in combination with the others are they the most effective.
+
Tüm savunmaların aynı amacı bulunmasına rağmen, yani gezegeni düşman saldırılarından korumak bazı birimler diğerlerine göre daha uzmanlaşmıştır. Temel olarak filolarla aynıdır. Tüm birimler kendi önemli rolünü oynar ancak diğerleriyle birlikte kullanıldıklarında en etkili olurlar.
  
{{Detail-Defense|Rocketlauncher|The first available defense unit in OGame is the rocket launcher. It's the cheapest unit too. It is, especially in the later game-stages used as cannon fodder.....huge masses to spread enemy fire and give the big guns a better chance to survive and hand out damage.
+
{{Detail-Defense|Rocketlauncher|OGame'deki ilk inşa edilen savunma birimi Roketatardır. En ucuz birimdir de. Özellikle, daha sonraki oyun aşamalarında "ölmeye giden askerler" olarak... düşman ateşini geniş bir alana yaymak için devasa kütleler olarak kullanılır ve büyük silahlara sağ kalmak ve zarar dağıtmak için daha fazla şans tanır. En büyük dezavantaj ise, bazı gemi tiplerinin (özellikle kruvazörler) bunlara karşı daha yüksek hızlı ateş açma gücü olmasıdır. Bu nedenle bunları Işın Lazeriyle birlikte kullanmalısınız.}}
Its biggest disadvantage is, that some ship-types (especially cruisers) have a very high rapid-fire against them. So you should combine them with Light Lasers.}}
+
{{Detail-Defense|Light Laser|Hafif Lazer Topu ikinci ölmeye giden asker-birimidir. Roketatardan daha pahalıdır, daha iyi özelliklere sahiptir ve kruvazörler bunlara karşı hızlı ateş açma üstünlüğüne sahip değildir.}}
{{Detail-Defense|Light Laser|The light laser is the second cannon fodder-unit. Marginally more expensive then the rocket launcher it has a bit better stats and cruisers don't have rapid-fire against them.}}
+
{{Detail-Defense|Heavy Laser|"Ölmeye giden asker" rolü için çok pahalıdır, ancak herhangi bir iyi savunmada kesinlikle bulunmalıdır. Özellikle ağır lazerin her bir ateşinin 1 hafif avcıyı yok edebildiğinden dolayı hafif avcılara karşı etkilidir.}}
{{Detail-Defense|Heavy Laser|Too expensive for the role of cannon fodder, it still shouldn't be missing in any good defense. Especially good against light fighters as each shot of a heavy laser can kill 1 light fighter.}}
+
{{Detail-Defense|Ion Cannon|Hiçbir savunma birimi, İyon Topundan daha güçlü zırhlara sahip olamaz ve birimleri daha dayanıklı hale getirir. Düşük saldırı-gücüyle birlikte yüksek kristal maliyeti Ağır Lazerler veya Gauss Toplarından daha az popüler yapmaktadır.}}
{{Detail-Defense|Ion Cannon|No defensive unit has stronger shields then the Ion cannon, making it very durable. Its high crystal-costs in addition with its low attack-strength make it less popular then Heavy Lasers or Gauss Cannons.}}
+
{{Detail-Defense|Gauss Cannon|Plazma Atıcısını alabilmenizden daha önce, ikinci en güçlü savunma birimleri olan Gauss Toplarını inşa edebileceksiniz. İyi saldırı güçleri, özellikle kruvazörler ve savaş gemilerine karşı etkili yapmaktadır.}}
{{Detail-Defense|Gauss Cannon|Long before you have access to the Plasma Turret you'll be able to build Gauss Cannons, the second-strongest defensive-units. Their good attack power makes them especially good against cruisers and battleships.}}
+
{{Detail-Defense|Plasma Turret|En yüksek fiyata sahip en büyük silah. Gerekli olan araştırmalar bile kariyerinin başındaki oyuncular için bir servet değerindedir ve atıcı oldukça pahalıdır. Ancak karşılığında Muhrip veya Ölüm Yıldızı gibi büyük gemileri bile defedecek kadar etkili en güçlü silahı satın alırsınız. Devasa ölçekte zarar vermesini sağlayacak kadar uzun süre onu korumak için "ölmeye hazır birimler" eklendiğin de en çok verimi alırsınız.}}
{{Detail-Defense|Plasma Turret|The biggest gun with the highest price. The needed researches alone are a fortune for players in the early days of their career, and the turret itself is pretty expensive too. But what you get in return is the strongest gun, powerful enough to fend off even big ships like Destroyers or Deathstars. Most efficient when you add cannon fodder to protect it as long as possible to allow it to deal out huge amounts of damage.}}
+
{{Detail-Defense|Small Shield Dome|Kalkan kubbeleri düşman gemilerine hiç bir zarar vermez (sondalar hariç) ancak amaçları da bu değildir.
{{Detail-Defense|Small Shield Dome|Shield domes do absolutely no harm to enemy ships (except probes), but that isn't their purpose anyways.
+
Oyunun ilk aşamalarında, 1 küçük kalkan kubbesi tek başına sadece nakliye gemilerinden oluşması halinde tüm düşman filosunu savuşturabilir. Bunun nedeni de bu gemilerin kalkanı delebilme gücüne sahip olmamaları ve bu nedenle kubbeyi yok edememeleridir.
In the earlier game stages even 1 small shield dome alone can fend off a whole enemy fleet, in case it consists only of cargoes. That is because those ships lack the attack strength to penetrate the shield itself and thus can't destroy the dome.
+
Bir gezegen için sadece 1 küçük kalkan kubbesi inşa edebilirsiniz.}}
You can only build 1 small shield dome per planet.}}
+
{{Detail-Defense|Large Shield Dome|Küçük kalkan kubbesi için geçerli olan büyük kalkan kubbesi için de geçerlidir... sadece daha büyüktür. Hafif Avcılar bile büyük kubbeye zarar veremez ve evlerine boş elle dönerler. Bir gezegen için sadece 1 büyük kalkan kubbesi inşa edebilirsiniz.}}
{{Detail-Defense|Large Shield Dome|What goes for the small dome goes for the large dome too....but just in a bigger scale. Even light fighters in any amount can't do any harm against the large dome and have to fly home empty-handed.
+
{{Detail-Defense|Anti-Ballistic Missile|Yakalayıcı roketler özel savunma binalarıdır. Düşman gemileriyle savaşmak için değil size doğru gelen Gezegenlerarası Roketleri vurmak için tasarlanmıştır. Her yakalayıcı sadece bir gezegenlerarası roketi vurabilir. Daha fazla bilgi için Gezegenlerarası Roketlere bakınız. {{Link|Tutorial:Interplanetary Missiles}} .}}
You can also build only 1 large shield dome per planet.}}
+
{{Detail-Defense|Interplanetary Missile|Gezegenelerarası Roketler ile gemilerinizi göndermeden bir gezegendeki savunma binalarını vurabilirsiniz. Savunmayı yeniden inşa edilme imkanı olmadan yok ederler. Bunları kullanarak tüm savunmayı yok edebilirsiniz. Daha fazla bilgi için Gezegenlerarası Roketlere bakınız. {{Link|Tutorial:Interplanetary Missiles}} .}}
{{Detail-Defense|Anti-Ballistic Missile|Anti-Ballistic Missiles are a special type of defensive units. They're not designed to fight enemy ships, but instead to shoot down incoming Interplanetary Missiles. Each anti-ballistic- can take out one interplanetary missile. See {{Link|Tutorial:Interplanetary Missiles}} for more.}}
+
{{Detail-Defense|Interplanetary Missile|With Interplanetary Missiles you can clean an enemies planet from defense without launching a single ship. They destroy the defense without rebuilding, so when using them you can wipe out the defense completely. See {{Link|Tutorial:Interplanetary Missiles}} for more.}}
+
  
  
 
{{PageFoot-Tutorial}}
 
{{PageFoot-Tutorial}}

Latest revision as of 16:17, 19 April 2013Gemiler bir saldırı için vazgeçilmez iken, defansif oyuncular için gezegenlerini diğer oyunculardan korumalarını sağlayacak savunma yapıları bulunmaktadır. Bunlar gemilerle aynı şekilde inşa edilir ve saldıran gemilere karşı savaşmak için her zaman hazırda bulunur. Bir kişinin inşa ettiği savunma birimlerine bağlı olarak, büyük bir savunmanın diğer oyuncuların saldırılarını karsız yapabileceğinden dolayı bir kişi kaynaklarını diğer oyunculardan az veya çok koruyabilir. Buna rağmen, sistematik olarak sıkı bir savunmaya sahip gezegene (kaplumbağa adı verilirler) saldıran oyuncular da bulunmaktadır.

[edit] Dengeli savunma yapıları

Bir filo oluştururken, dikkat etmeniz gereken bazı önemli noktalar bulunmaktadır. Bu savunma içinde geçerlidir. Savunma yapılarının miktarı her zaman savunmanın inşa edildiği gezegen / ayın ihtiyaçlarına her zaman uygun olmalıdır. Amacınız sadece gece ürettiğiniz kaynakları korumak ise, yüz binlerce puan kıymetinde devasa bir kaplumbağa inşa etmeniz aşırı öldürücü olacaktır.

Ancak, tüm filoyu savunmak istiyorsanız (en azın bir süre), şüphesiz ki daha büyük bir savunmaya ihtiyacınız var. Farklı birimlerin doğru karışımı da önemlidir. Küçük gemiler gibi, küçük savunma birimleri "ölmeye giden askerler" rolünü üstlenebilir bu arada büyük çarpışma için büyük silahlar üretebilirsiniz.

Savunmanız ne kadar güçlü olursa olsun, tasarımı ne kadar iyi planlanmış olursa olsun, en iyi savunma asla kullanılmamış olandır. Evrendeki en güçlü oyuncular için bile karsız olmanız halinde, saldırılmayacağınızdan %100 emin olabilirsiniz.
İstisnalar::

  • yukarıda belirtilen "kaplumbağa avcıları". Sadece eğlence için sizi parça parça ayırabilir.
  • Savunma maliyetinin belirli bir %'sinin yerle bir edilmesi halinde enkaz arsasına gittiği özel bir evrende oynuyorsunuz (def-to-DF birimleri). Böyle bir evrende, savunmanın bir saldırıdan kaçamayacağından büyük bir savunma güçlü filoya sahip tüm oyuncular için ücretsiz bir hamburger gibidir.

[edit] Yeniden inşaat şansı

Belirttiğimiz gibi, savunma birimleri uçamaz veya sihirli bir şekilde ortadan kaybolamaz, bu nedenle saldırılardan kaçamazlar. Ancak, bir saldırı sırasında yok edilmeleri halinde, bu bir son değildir. OGame'de her türlü savunmanın bir saldırı sırasında yok edilmesinden sonra %70 onarılma şansı bulunmaktadır. Premium özellik olan "mühendisi" kullanmanız halinde, şans %85'dir (bakınız Premium özellikler).Premium özellikleri).

Bu özellik, savunmanızın düşmanlar tarafından sadece 1 turda silinmesine izin vermez. Her şey gitmeden önce gezegeninize belirli sayıda saldırılar yapmalıdır. Bir savunmayı yok etmenin başka bir yolu da gezegenler arası roketlerin kullanılmasıdır.

[edit] Farklı savunma binaları

Tüm savunmaların aynı amacı bulunmasına rağmen, yani gezegeni düşman saldırılarından korumak bazı birimler diğerlerine göre daha uzmanlaşmıştır. Temel olarak filolarla aynıdır. Tüm birimler kendi önemli rolünü oynar ancak diğerleriyle birlikte kullanıldıklarında en etkili olurlar.

Rocketlauncher
OGame'deki ilk inşa edilen savunma birimi Roketatardır. En ucuz birimdir de. Özellikle, daha sonraki oyun aşamalarında "ölmeye giden askerler" olarak... düşman ateşini geniş bir alana yaymak için devasa kütleler olarak kullanılır ve büyük silahlara sağ kalmak ve zarar dağıtmak için daha fazla şans tanır. En büyük dezavantaj ise, bazı gemi tiplerinin (özellikle kruvazörler) bunlara karşı daha yüksek hızlı ateş açma gücü olmasıdır. Bu nedenle bunları Işın Lazeriyle birlikte kullanmalısınız.
Rocketlauncher
Technical data:
Hull: 200
Shield: 20
Weapon: 80
Costs:
Metal: 2.000
Crystal: 0
Deuterium: 0

Light Laser
Hafif Lazer Topu ikinci ölmeye giden asker-birimidir. Roketatardan daha pahalıdır, daha iyi özelliklere sahiptir ve kruvazörler bunlara karşı hızlı ateş açma üstünlüğüne sahip değildir.
Light Laser
Technical data:
Hull: 200
Shield: 25
Weapon: 100
Costs:
Metal: 1.500
Crystal: 500
Deuterium: 0

Heavy Laser
"Ölmeye giden asker" rolü için çok pahalıdır, ancak herhangi bir iyi savunmada kesinlikle bulunmalıdır. Özellikle ağır lazerin her bir ateşinin 1 hafif avcıyı yok edebildiğinden dolayı hafif avcılara karşı etkilidir.
Heavy Laser
Technical data:
Hull: 800
Shield: 100
Weapon: 250
Costs:
Metal: 6.000
Crystal: 2.000
Deuterium: 0

Ion Cannon
Hiçbir savunma birimi, İyon Topundan daha güçlü zırhlara sahip olamaz ve birimleri daha dayanıklı hale getirir. Düşük saldırı-gücüyle birlikte yüksek kristal maliyeti Ağır Lazerler veya Gauss Toplarından daha az popüler yapmaktadır.
Ion Cannon
Technical data:
Hull: 800
Shield: 500
Weapon: 150
Costs:
Metal: 2.000
Crystal: 6.000
Deuterium: 0

Gauss Cannon
Plazma Atıcısını alabilmenizden daha önce, ikinci en güçlü savunma birimleri olan Gauss Toplarını inşa edebileceksiniz. İyi saldırı güçleri, özellikle kruvazörler ve savaş gemilerine karşı etkili yapmaktadır.
Gauss Cannon
Technical data:
Hull: 3.500
Shield: 200
Weapon: 1.100
Costs:
Metal: 20.000
Crystal: 15.000
Deuterium: 2.000

Plasma Turret
En yüksek fiyata sahip en büyük silah. Gerekli olan araştırmalar bile kariyerinin başındaki oyuncular için bir servet değerindedir ve atıcı oldukça pahalıdır. Ancak karşılığında Muhrip veya Ölüm Yıldızı gibi büyük gemileri bile defedecek kadar etkili en güçlü silahı satın alırsınız. Devasa ölçekte zarar vermesini sağlayacak kadar uzun süre onu korumak için "ölmeye hazır birimler" eklendiğin de en çok verimi alırsınız.
Plasma Turret
Technical data:
Hull: 10.000
Shield: 300
Weapon: 3.000
Costs:
Metal: 50.000
Crystal: 50.000
Deuterium: 30.000

Small Shield Dome
Kalkan kubbeleri düşman gemilerine hiç bir zarar vermez (sondalar hariç) ancak amaçları da bu değildir.

Oyunun ilk aşamalarında, 1 küçük kalkan kubbesi tek başına sadece nakliye gemilerinden oluşması halinde tüm düşman filosunu savuşturabilir. Bunun nedeni de bu gemilerin kalkanı delebilme gücüne sahip olmamaları ve bu nedenle kubbeyi yok edememeleridir.

Bir gezegen için sadece 1 küçük kalkan kubbesi inşa edebilirsiniz.
Small Shield Dome
Technical data:
Hull: 2.000
Shield: 2.000
Weapon: 1
Costs:
Metal: 10.000
Crystal: 10.000
Deuterium: 0

Large Shield Dome
Küçük kalkan kubbesi için geçerli olan büyük kalkan kubbesi için de geçerlidir... sadece daha büyüktür. Hafif Avcılar bile büyük kubbeye zarar veremez ve evlerine boş elle dönerler. Bir gezegen için sadece 1 büyük kalkan kubbesi inşa edebilirsiniz.
Large Shield Dome
Technical data:
Hull: 10.000
Shield: 10.000
Weapon: 1
Costs:
Metal: 50.000
Crystal: 50.000
Deuterium: 0

Anti-Ballistic Missile
Yakalayıcı roketler özel savunma binalarıdır. Düşman gemileriyle savaşmak için değil size doğru gelen Gezegenlerarası Roketleri vurmak için tasarlanmıştır. Her yakalayıcı sadece bir gezegenlerarası roketi vurabilir. Daha fazla bilgi için Gezegenlerarası Roketlere bakınız. GezegenlerArasi Füzeler .
Anti-Ballistic Missile
Technical data:
Hull: 800
Shield: 1
Weapon: 1
Costs:
Metal: 8.000
Crystal: 0
Deuterium: 2.000

GezegenlerArası Füze
Gezegenelerarası Roketler ile gemilerinizi göndermeden bir gezegendeki savunma binalarını vurabilirsiniz. Savunmayı yeniden inşa edilme imkanı olmadan yok ederler. Bunları kullanarak tüm savunmayı yok edebilirsiniz. Daha fazla bilgi için Gezegenlerarası Roketlere bakınız. GezegenlerArasi Füzeler .
GezegenlerArası Füze
Technical data:
Hull: 1.500
Shield: 1
Weapon: 12.000
Costs:
Metal: 12.500
Crystal: 2.500
Deuterium: 10.000


Personal tools
Namespaces

Variants
Actions