Expeditions

Z OGame Wiki
Prejsť na: navigácia, hľadanie


V iných jazykoch:


Expedície sú lety do neznáma, do predtým nepreskúmaných oblastí vesmíru. Flotila môže pri nich nájsť zdroje, alebo ďalšie lode, natrafiť na priateľské rasy, objaviť absolútnu prázdnotu priestoru, alebo letieť v istú smrť. Čo sa udeje počas expedície, závisí na náhode. Ďalšie informácie možno nájsť v podrobnej kapitole Expedition guide.

Select ships
Select ships
Select coordinates
Select coordinates
Select holding time
Select holding time

Ako zahájiť expedície ?

V prvom rade musia byť vytvorené potrebné podmienky, v tomto prípade sa to týka výskumu s názvom Astrofyzika. Iba ak je aspoň na úrovni 1, môžete odoslať svoje flotilu na expedíciu. Teraz vyberte lode, ktoré by ste si chceli vziať, ako obvykle z ponuky Flotily a odošlete ich na 16. pozíciu akéhokoľvek systému (napríklad 1: 154: 16) s úlohou "Expedícia". Tým sa flotila vydá na cestu prieskumu neznámych sektorov. Po prílete na miesto sa tam flotila zdrží vopred stanovenú dobu a prehľadáva oblasť - po ukončení odpočítavania dostanete správu, čo flotila našla.

Tutorial Reward:
Let prvej expedície bude odmenený dvomi ťažkými stíhačmi a piatimi malými transportérmi.

Na čo si mám dať pozor ?

Či lode narazia na náhodnú udalosť, závisí od dvoch faktorov. Expedičný systém môže byť "spotrebovaný", ak sa príliš často lieta na expedície. V tom prípade sa nálezy vyskytujú čoraz zriedkavejšie, kým neobmedzíte lety na expedície, aby sa oblasť zregenerovala. Ako často je oblasť navštevovaná sa dozviete, ak pošlete s expedíciou aspoň jednu špionážnu sondu. Avšak čím vyššie je nastavený čas expedície, tým je vyššia pravdepodobnosť na nález. Spravidla sú ale nálezy také časté, že je najlepšie letieť s minimálnym časom expedície.

Formula:
Maximálny počet expedícií v rovnakom čase = Zaokrúhlené (úroveň astrofyziky) ^ 0,5
Maximálny čas (v hodinách) = Úroveň astrofyziky

Čo sa môže stať ?

Pri expedíciách existujú iba dve možnosti. Niečo sa stane, alebo sa nestane nič. Ak je expedícia vysielaná príliš často v krátkom čase, nestane sa častokrát nič. Ak sa niečo stane, možné nálezy sa vyskytnú úplne náhodne a nie sú ovplyvnené hráčom. Môžete naraziť na tieto udalosti:

  • Nález zdrojov
  • Nález lodí
  • Nález Temnej hmoty
  • Nález obchodníka zadarmo
  • Oddialenie času návratu flotily
  • Útok pirátov / cudzej rasy
  • Celkovú strata flotily

Koľko môžem vyhrať ?

Ak máte na expedícii šťastie, privezie so sebou flotila domov zdroje, nové lode, obchodníka, alebo dokonca temnú hmotu. Avšak kvantita nie je náhodná, ale dá sa vypočítať vzorcami, ktoré sú vysvetlené inde. Principiálne platí, že výška nálezu rastie úmerne s počtom lodí až po absolútny limit. Okrem toho, nie všetky lode sa hodia na expedície. Takže vhodnejší Ťažký stíhač nájde rovnaké suroviny ako drahý Devastátor. Pretože budú musieť nájdené suroviny naložiť, sú nevyhnutné aj transportéri.
Flotily, ktoré sú zložené prevažne z Veľkých transportérov a Ťažkých stíhačov sú najproduktívnejšie a môžu nájsť dokonca viac ako sú náklady na ich výstavbu. Táto kombinácia je optimálna aj pre nález lodí.
Nie je možné ale nájsť všetky lode, závisí to od zloženia flotily, konkrétne od najväčších lodí v nej obsiahnutých. Napríklad ak je vo flotile zahrnutý Devastátor, alebo Bombardér, je možné nájsť väčšinu typov lodí. Ak letíte iba s Malými transportérmi, môžete nájsť tiež iba Ľahké stíhače a Špionážne sondy. Určite nemôžete nájsť Hviezdu smrti, Recyklátor a Kolonizačnú loď.
Nálezy Temnej hmoty (TH) sú úplne nezávislé od flotily a pohybujú sa od 100 TH do viac ako 2 000 TH.

Čo môžem stratiť ?

V podstate môže zmiznúť cela expedičná flotila, ale to je veľmi zriedkavé. Stretnutia s pirátmi, alebo s cudzími rasami sú však výrazne častejšie. Zloženie ich flotily nie je tiež náhodné, ale priamo súvisí s vašou flotilou. Čím viac lodí pošlete, tým viac lodí budú mať tiež i oni a predovšetkým cudzie rasy majú všetky typy lodí, ktoré na vás pošlú. Expedícia letiaca s Hviezdou smrti musí preto očakávať, že cudzia rasa zaútočí tiež s Hviezdou smrti. Keď letíte iba s Veľkými transportérmi a preto budete prevažne napadnutý aj transportérmi, neutŕžite väčšinou žiadne straty.


Osobné nástroje
Menné priestory

Varianty
Operácie