Aanvallen

From OGame Wiki
< Tutorial:Raids
Revision as of 01:55, 30 October 2012 by PitA (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, searchVeel spelers bestempelen OGame als een oorlogsspel en ondanks dat het spel zeker aspecten heeft op het economische en sociale vlak, is deze omschrijving wel pakkend. Spelers hoeft niet elkaar niet de oorlog te verklaren, maar aanvallen op andere spelers zijn de snelste manier om grondstoffen en aanzien te behalen en uiteraard te stijgen in de statistieken. Zelfs wanneer men niet van plan is andere spelers aan te vallen, wordt aangeraden om dit hoofdstuk toch door te nemen, al was het maar om zich voor te bereiden op aanvallen van andere spelers.

Waar vind ik goede doelwitten (targets) ?

Activiteit in melkwegoverzicht
Activiteit in melkwegoverzicht

In het vorige hoofdstuk is het spioneren van andere spelers en op deze wijze vergaren van informatie over hun planeten tot in detail behandeld. Om goede raidtargets te vinden hoef je enkel in de nabije omgeving te kijken en alles bespioneren dat een potentieel doelwit vormt. Met name lager gerangde spelers of spelers van je eigen grootte kunnen waardevolle doelwitten zijn. Ook de locatie van het doelwit is belangrijk: des te verder weg van je eigen planeet, des te langer de vliegtijd en hoe meer deuterium verbrand wordt om bij het doelwit te komen. Daarnaast heeft de verdediger dan meer tijd om verdediging bij te bouwen of hulp in te schakelen van bevriende spelers of alliantiegenoten waardoor de aanval een grotere risico vormt en mogelijk niet winstgevend zal zijn.


Het juiste gereedschap kiezen

Wanneer een target de moeite waard blijkt, is het een kwestie van kiezen met welke schepen er aangevallen wordt. De optimale samenstelling van de vloot hangt af van de keuze van het doelwit en het type aanval. Bij het 'Raiden', dat wil zeggen het overvallen van slecht tot middelmatig verdedigde planeten met snelle aanvallen voor de ruwe grondstoffen die er opgeslagen liggen, is het vaak voldoende om voldoende kleine vrachtschepen te sturen om alle grondstoffen mee te nemen, vergezeld met genoeg gevechtsschepen om eventueel aanwezige verdediging te verslaan en tevens de vrachtschepen te beschermen voor aanvallend vuur. Voor het vernietigen van de vloot van de tegenstander, het zgn. 'crashen', of om de grondstoffen op een zwaar verdedigde planeet te stelen, zullen er zwaardere schepen ingezet dienen te worden in een samenstelling die afgestemd is op 't doelwit.

De beste manier om de optimale vlootsamenstelling te vinden, is door middel van een Combat simulator. Hierin kunnen spionage rapporten worden ingelezen en simulaties gedraaid, al naar gelang het resultaat kunnen meer of andere schepen toegevoegd worden. De sleutel is om niet alleen de verliezen die de tegenstander aan eigen schepen toe brengt te minimaliseren, maar ook het deuterium verbruik, daar hoge brandstof kosten de effectieve winst kunnen drukken. Ook vliegtijden dienen overwogen te worden, een langere vliegtijd betekent namelijk ook dat de kans groter wordt dat de verdedigende speler inlogt en je aanval dwarsboomt. Voor vertrek is het dan ook slim om te kijken of de speler activiteit vertoont op andere planeten, zo kan er makkelijker worden ingeschat of een speler al online is en de vlucht - en daarmee de brandstofkosten - bespaard worden.

Aanvallen via melkwegoverzicht
Aanvallen via melkwegoverzicht
Kies schepen
Kies schepen
Kies snelheid
Kies snelheid
Verstuur schepen
Verstuur schepen


Het puinveld

Na sommige gevechten ontstaat er een puinveld welke bestaat uit de overblijfselen van de schepen die vernietigd worden. Bij standaard universums zal 30% van de metaalprijs en 30% van de kristalprijs van de nieuwbouwkosten van een schip eindigen in een puinveld wanneer het schip kapotgeschoten is. Sommige universums, zoals Capella op Ogame.nl, hebben een afwijkend percentage van hoeveel er 'naar puin gaat', zie ook 'Bijzonderheden' op de startpagina. Om een puinveld te ruimen zijn zgn. recyclers nodig, welke de brokstukken van schepen verzamelen en afleveren als ruwe grondstoffen. Recyclers kunnen via het vlootmenu verstuurd worden, let er wel op dat het puinveld als missiedoel wordt gekozen (de brokstukje rechts naast de maan boven de coördinaten) en als missie: 'Recycle puinveld'. Het is belangrijk om te weten dat recyclers de langzaamste schepen van de vloot zijn (op Sterren des Doods na). Puinvelden zijn namelijk voor alle spelers zichtbaar in het melkwegoverzicht. Indien de afstand groot is, zullen de recyclers er enige uren over vliegen, vaak wel meer dan 3 uur. Het is dan mogelijk dat andere spelers die veel dichter bij liggen (de buurman van het doelwit bijvoorbeeld) snel zijn eigen recyclers stuur om puin te stelen! Soms is het dan ook verstandig om éérst de recyclers te versturen en de echte aanval later, hierdoor zit er te weinig tijd tussen het gevecht en de recycle missie om voor anderen het puin te stelen.

Tutorial beloning:
Zodra het eerste puinveld gerecycled (opgehaald) is, krijg je een gratis recycler.


Kies recycler
Kies recycler
Kies coördinaten
Kies coördinaten
Kies missie
Kies missie
Fleet movement
Fleet movement

Wanneer is een aanval winstgevend ?

Doorgaans word een aanval als winstgevend beschouwd als de totaal opbrengsten hoger zijn dan het totaal aan verliezen. Bij het simuleren dient opgelet te worden dat de optelsom van de bouwkosten van schepen die je verliest én de deuterium die uitgegeven is om bij het doelwit te komen te allen tijden lager is dan de hoeveelheid gestolen grondstoffen en het geruimde puinveld. Echter, er zijn meer factoren die mee wegen: soms kan er verlies gemaakt worden op de ene grondstof, terwijl er een grote winst te behalen valt op een andere waardoor het totaal plaatje toch interessant kan zijn, vooral als je zelf een tekort hebt aan de winstgevende grondstof. Soms kan het zelfs zo zijn dat door een andere vlootsamenstelling te sturen de totaal winst lager wordt, maar de winst van een bepaalde grondstof juist iets stijgt. Ook is het niet handig om de halve vloot te verliezen en vele dagen de verloren schepen te moeten herbouwen in de werf, om er uiteindelijk nauwelijks op vooruit te gaan.

Waar moet ik nog meer aan denken ?

Het vergaren van zo recent mogelijke informatie over de tegenstander is van uitest belang, het is daarom aan te raden om altijd een zo nieuw mogelijk spionage rapport bij de hand te houden. Immers: dat er gisteren geen verdediging aanwezig was houdt niet in dat dat vandaag nog zo is. Val enkel aan als je vrij zeker bent wat je te wachten staat.

Daarnaast zul je gedurende de aanval een oogje in het zeil dienen te houden, omdat je doelwit online kan zijn. Wanneer hij de aanval ziet aankomen, zal hij zijn grondstoffen weghalen of opmaken, wat de aanval verliesgevend maakt, of meer schepen bijbouwen en plaatsen om de inkomende vloot te vernietigen. Daarnaast is het in AGS-universums mogelijk om alliantie genoten en vrienden te helpen in het gevecht, wanneer je doelwit op deze wijze hulp inroept de de kans groot dat je schepen nooit meer zullen terug keren. Let daarom bij aanvallen op het activiteitssterretje in het melkwegoverzicht, dit geeft aan dat er vlootactiviteit is geweest (aangekomen vriendelijke halt-vloot, plaatsing of vertrek van schepen e.d.) of dat de persoon online is en gebouwen, schepen of onderzoeken aan het starten is.

Daarom is het belangrijk om op te letten op veranderingen in de activiteit, dit kan namelijk aangeven dat de speler online is, terwijl je in volle vlucht bent. Controleer daarom altijd minstens enkele minuten voor aankomst door bijv. je doelwitten te spioneren om te kijken of er veranderingen zijn. Om geen risico te nemen, zou je je eigen vloot ook kunnen vertragen. Deze handelingen zullen in het volgende hoofdstuk worden behandeld. Als je twijfelt of je doelwit online is of niet dan is het verstandig de vloot terug te trekken, maar je kan natuurlijk ook het risico op verlies van je vloot voor lief te nemen.

Aanvallen op grotere spelers wordt afgeraden, dergelijke provocerende acties kunnen verkeerd uitpakken. Als de sterkere speler besluit wraak te nemen en je opjaagt tot hij je schepen heeft vernietigd, is het spelplezier snel weg. Probeer in het begin enkel doelwitten van gelijke grootte of kleiner aan te vallen, dit zijn vaak spelers tegen wie je je kan verdedigen mochten ze zich komen wreken.

Zijn er ook regels ?

Wanneer je andere spelers aanvalt, moet er rekening gehouden te worden met de bashing-regel. Deze regel houdt in dat het niet toegestaan is om een planeet of maan meer dan 6 keer per etmaal (24 uur) aan te vallen. Deze regel is er om spelers te beschermen tegen dagenlange eindeloze aanvallen die alles kapot maken en het spelplezier vergallen. Door middel van oorlogen tussen allianties, is het mogelijk deze bashingslimiet op te heffen en elkaar in een oorlog proberen te vernietigen. Hiervoor dient door de grondlegger van je alliantie minimaal 12 uur van te voren een oorlogsverklaring op het forum te worden gepost.

Personal tools
Namespaces

Variants
Actions