Tutorial:Research/sk

From OGame Wiki
< Tutorial:Research(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search
(Created page with "{{PageHead-Tutorial}} Ak chcete v OGame napredovať, nemôžete sa obmedziť iba na budovy a útočné jednotky. Mali by ste tiež venovať čas na výskum, pretože získaním ...")
 
 
(One intermediate revision by one user not shown)
Line 13: Line 13:
 
{{Infobox-Reward | Akonáhle ste postavili svoj prvý malý transportér, dostanete ako odmenu 200 deutéria.}}
 
{{Infobox-Reward | Akonáhle ste postavili svoj prvý malý transportér, dostanete ako odmenu 200 deutéria.}}
  
Rovnakým princípom môžete teraz aktivovať všetky ostatné budovy, lode, obranné stavby a výskumy. Požiadavky, ktoré musíte splniť, môžete nájsť v príslušnom strome technológií. Avšak nemali ste skúmať všetko do radu, ale stanoviť si cieľ a aktivovať jednu jednotku po druhej.
+
Rovnakým princípom môžete teraz aktivovať všetky ostatné budovy, lode, obranné stavby a výskumy. Požiadavky, ktoré musíte splniť, môžete nájsť v príslušnom strome technológií. Avšak nemali by ste skúmať všetko do radu, ale stanoviť si cieľ a aktivovať jednu jednotku po druhej.
 
   
 
   
 
==Spoločne k úspechu==
 
==Spoločne k úspechu==
Line 38: Line 38:
 
==Základné výskumy==
 
==Základné výskumy==
  
Väčšina týchto výskumov určená hlavne pre aktiváciu ďalších výskumov alebo jednotiek.
+
Väčšina týchto výskumov je určená hlavne pre aktiváciu ďalších výskumov alebo jednotiek.
 
   
 
   
 
{{Detail-Research|Energy Technology|Na začiatku je dôležitá iba ako požiadavka pre ďalšie výskumy, neskôr je dôležitá v kombinácii s Fúznymi elektrárňami, pretože ich výroba energie značne závisí od tohto výskum.}}
 
{{Detail-Research|Energy Technology|Na začiatku je dôležitá iba ako požiadavka pre ďalšie výskumy, neskôr je dôležitá v kombinácii s Fúznymi elektrárňami, pretože ich výroba energie značne závisí od tohto výskum.}}

Latest revision as of 21:24, 16 September 2011Ak chcete v OGame napredovať, nemôžete sa obmedziť iba na budovy a útočné jednotky. Mali by ste tiež venovať čas na výskum, pretože získaním nových poznatkov prostredníctvom výskumu, si budete môcť vybudovať silnejšie lode a kolonizovať viac planét. Preto vždy pamätajte, investujte do výskumu súčasne s modernizáciou vašej ríše, aby ste nezaostávali za ostatnými hráčmi.

[edit] Znak múdrosti

Výskumný systém v OGame je podstate lineárny a ľahko pochopiteľný. Ako prvé musíte postaviť budovu "Výskumné laboratóriá", ktoré môžete nájsť v ponuke "Továrne". Potom už môžete vidieť zoznam výskumov. V tomto okamihu je väčšina výskumov v šedej farbe, čo znamená, že nie sú splnené požiadavky. Veľa výskumov vyžaduje Výskumné laboratóriá aspoň na určitej úrovni, alebo iný výskum na určitej úrovni, pokým sa sprístupnia – kliknutím na strom technológií vám poskytne podrobnosti. Tento princíp zaručuje, že výskumy možno dosiahnuť len krôčik po krôčiku tak, aby ste neboli na začiatku preťažení.

Ak ste sa rozhodli v prospech z výskumu, budete musieť iba sprístupniť zdroje, ktoré budete potrebovať. Takmer každý výskum potrebuje špecifikované množstvo kovu, kryštálu a deutéria – ak nie je dostatok prostriedkov na planéte, výskum sa objaví v šedom a nebude možné ho spustiť. Aby sa dala postaviť vaša prvá loď čím skôr, mali by ste sa pozrieť podrobnejšie na "Spaľovací pohon" a započať na úroveň 1. Takmer rovnako ako pri vylepšovaní budov, výskumy tiež potrebujú určitý čas a tiež môžu byť zrušené, pričom vaše zdroje dostane späť. Ukončené výskumy nemôžu byť zrušené.

So spaľovacím pohonom na úrovni 1 a s lodenicou, ktorá bola postavená v predošlej kapitole, ste teraz schopní postaviť "Ľahké stíhače". Avšak je viac rozumné investovať prvé zdroje na druhú úroveň spaľovacieho pohonu a tiež lodeníc, čo sprístupní "Malý transportér". S týmito praktickými loďami ste schopní prepravovať podstatne viac zdrojov ako s ľahkými stíhačmi, ktoré sú určené skôr na útoky.

Odmena v návode:
Akonáhle ste postavili svoj prvý malý transportér, dostanete ako odmenu 200 deutéria.

Rovnakým princípom môžete teraz aktivovať všetky ostatné budovy, lode, obranné stavby a výskumy. Požiadavky, ktoré musíte splniť, môžete nájsť v príslušnom strome technológií. Avšak nemali by ste skúmať všetko do radu, ale stanoviť si cieľ a aktivovať jednu jednotku po druhej.

[edit] Spoločne k úspechu

Okrem nákladov je tiež dôležitá doba trvania výskumu, pretože môžete robiť vždy iba jeden výskum, nie viacero naraz. Všetky vaše ostatné výskumné plány musia počkať, pokým neskončí aktuálny výskum. Na jednej strane doba trvania závisí od nákladov na túto technológiu, ale na druhej strane od úrovne výskumných laboratórií – čím vyššia je úroveň, tým rýchlejší bude výskum.

Je preto zrejmé, že nové technológie budete schopní aktivovať dostatočne rýchlo, iba ak máte dobre vylepšené výskumné laboratóriá. Iba tak môžete napredovať v hre. Musíte mať však na pamäti aj to, že počas skúmania nie ste schopní vylepšovať laboratóriá a naopak, počas vylepšovania laboratórií nie ste schopní výskumu. Okrem toho viacero laboratórií na rôznych planétach je na začiatku k ničomu, pretože skúmať môžete iba na jednej planéte a v súčasnosti nemá niekoľko laboratórií žiadny pozitívny účinok na trvanie výskumu.

Neskôr sa to zmení, akonáhle vyskúmate technológiu "Intergalaktická výskumná sieť" (skrátene IVS). Potom môžete laboratóriá kombinovať, čo urýchli vaše výskumy. Každou úrovňou IVS môžete pridať ďalšiu planétu s laboratóriami; na úrovni 3 budú spolupracovať už 4 planéty s laboratóriami. Úrovne laboratórií sa spočítajú, takže 4 laboratóriá na úrovni 8 budú ako jedno laboratórium na úrovni 32. Vďaka IVS sa zníži doba trvania výskumu; po prvé, to je veľmi dôležité pre následné napredovanie v hre, kedy niektoré úrovne technológií môžu trvať týždne, alebo mesiace. Všimnite si ale, že úroveň laboratória, v ktorom ste začali výskum, bude vždy počítaná ako prvá. Potom nasleduje najvyššia úroveň laboratória na inej planéte, potom druhá najvyššia, atď.

Napríklad:
Planéta A - výskumné laboratóriá úroveň 10
Planéta B - výskumné laboratóriá úroveň 12
Planéta C - výskumné laboratóriá úroveň 8
 
Ak spustíte výskum na planéte C a máte IVS úroveň 1, za prvú bude považovaná planéta s laboratóriami na úrovni 8 a po nej planéta s najvyššou úrovňou laboratórií (v tomto prípade planéta B - 12), takže celkovo budú mať laboratóriá úroveň 20.
Iné o čo sa treba postarať je, že laboratóriá musia mať požadovanú úroveň na to, aby sa mohli zahrnúť do skúmania cez IVS. Ak máte laboratóriá na úrovni 12 a laboratóriá na úrovni 3, s IVS na úrovni 1 a začnete skúmať Hyperpriestorové technológie, (čo vyžaduje laboratóriá na úrovni 7), laboratóriá úrovne 3 nebudú zahrnuté do výskumu. Inými slovami, budete pracovať v laboratóriách úrovne 12, nie úrovne 15 (12 + 3).

[edit] Kolekcia vedomostí

Celkovo 16 výskumov, oddelených na 4 kategórie, je vám k dispozícii a každý z nich má svoje vlastné charakteristiky. Špecifikovali sme tu a vysvetlili všetky výskumy, aby ste neinvestovali zlým smerom. Niektoré technológie dávajú zmysel až na určitej úrovni, pretože potom už nemajú žiadne účinky. Rozpoznáte ich podľa zátvorky, ktorá určuje maximálnu rozumnú úroveň.

[edit] Základné výskumy

Väčšina týchto výskumov je určená hlavne pre aktiváciu ďalších výskumov alebo jednotiek.

Energetické technológie
Na začiatku je dôležitá iba ako požiadavka pre ďalšie výskumy, neskôr je dôležitá v kombinácii s Fúznymi elektrárňami, pretože ich výroba energie značne závisí od tohto výskum.
Energetické technológie
Požiadavky:
Výskumné laboratóriá 1
 
 
 
 
 

Laserové technológie (12)
Laserové technológie sú požiadavka pre niektoré výskumy a lode, po aktivácii Bojového krížniku už nemajú ďalší zmysel.
Laserové technológie
Požiadavky:
Výskumné laboratóriá 1
Energetické technológie 2
 
 
 
 

Iónové technológie
Iónové technológie sú požiadavkou iba pre Plazmové technológie a Krížniky. Všetky ostatné úrovne sú len pre štatistiky.
Iónové technológie
Požiadavky:
Výskumné laboratóriá 4
Energetické technológie 2
Laserové technológie 5
 
 
 

Hyperpriestorové technológie (8)
Je to dôležitý výskum, ktorý je potrebný pre vylepšovanie IVS a pre výskum Hyperpriestorového pohonu.
Hyperpriestorové technológie
Požiadavky:
Výskumné laboratóriá 7
Laserové technológie 5
Technológie štítov 5
 
 
 

Plazmové technológie
Plazmové technológie sú dôležitou požiadavkou pre Bombardéry a najsilnejšiu obrannú stavbu, Plazmovú vežu.
Plazmové technológie
Požiadavky:
Výskumné laboratóriá 4
Energetické technológie 8
Laserové technológie 10
Iónové technológie 5
 
 

[edit] Výskumy pohonu

Každá loď potrebuje pohon na pohyb vo vesmíre - typ závisí od lode. Ale výskumy pohonu nie sú dôležité iba pre aktiváciu lodí; každá úroveň zvyšuje aj ich rýchlosť.

Spaľovací pohon
Ľahké stíhače, Špionážne sondy, Recyklátory a Malé (pokým nevyskúmate Impulzný pohon na úroveň 5) a Veľké transportéri lietajú na Spaľovací pohon. Každá úroveň výskumu zvyšuje základnú rýchlosť týchto lodí o 10%.
Spaľovací pohon
Požiadavky:
Výskumné laboratóriá 1
Energetické technológie 1
 
 
 
 

Impulzný pohon
Tento výskum urýchľuje Ťažké stíhače, Kolonizačné lode, Krížniky, Bombardéry (pokým nevyskúmate Hyperpriestorový pohon na úroveň 8), ako aj Medziplanetárne strely, o ktorých budeme hovoriť v inej kapitole. Každá z týchto lodí získa o 20% viac k rýchlosti za každú úroveň. Akonáhle je dosiahnutá úroveň 5, Malé transportéri začnú používať impulzný pohon.
Impulzný pohon
Požiadavky:
Výskumné laboratóriá 2
Energetické technológie 1
 
 
 
 

Hyperpriestorový pohon
Bojové lode, Bitevné krížniky, Devastátory a Hviezdy smrti používajú tento pohon. Akonáhle dosiahne úroveň 8, Bombardéry budú tiež vybavené Hyperpriestorovým pohonom. Tieto lode budú rýchlejšie o 30% za každú úroveň výskumu Hyperpriestorového pohonu.
Hyperpriestorový pohon
Požiadavky:
Výskumné laboratóriá 7
Energetické technológie 5
Hyperpriestorové technológie 3
Technológie štítov 6
 
 

[edit] Pokročilé výskumy

Pokročilé výskumy nie sú iba požiadavky pre dôležité prvky v hre; inovujú tiež veľa centrálnych funkcií účtu.

Špionážne technológie
Tento výskum potrebujete pre stavbu Špionážnych sond na to, aby ste boli schopní špionáže ostatných hráčov. Viac podrobností môžete nájsť v kapitole Špionáž.
Špionážne technológie
Požiadavky:
Výskumné laboratóriá 3
 
 
 
 
 

Počítačové technológie
Za každú novú úroveň počítačových technológií môžete naraz vyslať o jednu flotilu viac. Okrem toho, od úrovne 10 budete schopní vybudovať Nanotechnologické továrne.
Počítačové technológie
Požiadavky:
Výskumné laboratóriá 1
 
 
 
 
 

Astrofyzika
Na jednej strane tento výskum vplýva na expedície a na druhej strane na počet kolónií. Podrobnejšie to nájdete v príslušných kapitolách Expedície a Kolonizácia.
Astrofyzika
Požiadavky:
Výskumné laboratóriá 3
Energetické technológie 1
Impulzný pohon 3
Špionážne technológie 4
 
 

Intergalaktická výskumná sieť
Ako bolo podrobnejšie definované v tejto kapitole, IVS vám umožňuje spojiť niekoľko výskumných laboratórií (v závislosti na ich úrovniach) a tým znižuje čas potrebný na výskum.
Intergalaktická výskumná sieť
Požiadavky:
Výskumné laboratóriá 10
Energetické technológie 5
Hyperpriestorové technológie 8
Počítačové technológie 8
Technológie štítov 5
 

Gravitonové technológie (1)
Gravitónová technológia umožňuje vybudovať Hviezdu smrti, najsilnejšiu loď v Ogame. Pre viac informácií o dosiahnutí tejto technológie pozri Taktika pre Gravitón
Gravitonové technológie
Požiadavky:
Výskumné laboratóriá 12
 
 
 
 
 

[edit] Bojové výskumy

Počet lodí a obrana nie je jediná vec, ktorá robí v bitke rozdiel. Bojové výskumy tiež zohrávajú veľkú úlohu vo výsledkoch, čo je dôvod, prečo by sa nemal prehliadať.

Pancierovanie
Zvyšuje odolnosť konštrukcie všetkých lodí a obranných budov o 10% zo základnej hodnoty, čím môžu prijať viac zásahov.
Pancierovanie
Požiadavky:
Výskumné laboratóriá 2
 
 
 
 
 

Zbrojárske technológie
S každej úrovňou tohto výskumu, zbrane vašich lodí a obranných stavieb spôsobia o 10% viac škody.
Zbrojárske technológie
Požiadavky:
Výskumné laboratóriá 4
 
 
 
 
 

Technológie štítov
Zefektívňuje štíty všetkých jednotiek o 10% za každú úroveň, takže menej škôd dosiahne k pancieru.
Technológie štítov
Požiadavky:
Výskumné laboratóriá 6
Energetické technológie 3
 
 
 
 

Personal tools
Namespaces

Variants
Actions