Práva skupiny používateľov

Prejsť na: navigácia, hľadanie

Toto je zoznam skupín používateľov definovaných na tejto wiki a ich prístupových práv. Môžete si prečítať ďalšie informácie o jednotlivých právach.

SkupinaPráva
(všetci)
 • Použitie API na zápis (writeapi)
 • wysiwyg (wysiwyg)
 • Čítať stránky (read)
zaregistrovaní používatelia
Autokontrolóri
(zoznam členov)
 • Automaticky označiť revízie ako videné (autoreview)
Boti
(zoznam členov)
 • Automaticky označiť revízie ako videné (autoreview)
 • Byť považovaný za automatický proces (bot)
 • Meniť úroveň zamknutia a upravovať kaskádovito zamknuté stránky (protect)
 • Nechať úpravy automaticky označiť ako strážené (autopatrol)
 • Neovplyvnený obmedzeniami na základe IP adresy (autoconfirmed)
 • Nevytvoriť presmerovanie zo starého názvu pri presúvaní stránky (suppressredirect)
 • Označiť revízie ako videné (review)
 • Použitie API na zápis (writeapi)
 • Používať vyššie limity v požiadavkách API (apihighlimits)
 • Pri drobných úpravách diskusnej stránky nevypisovať hlásenie o nových správach (nominornewtalk)
 • Upravovať zamknuté schránky (bez kaskádovej ochrany) (editprotected)
Redaktori
(zoznam členov)
 • Nahrávať lokálne súbory, ktoré majú prednosť pred zdieľaným úložiskom (reupload-shared)
 • Nahrávať súbor z URL adresy (upload_by_url)
 • Nahrávať súbory (upload)
 • Neovplyvnený obmedzeniami na základe IP adresy (autoconfirmed)
 • Označovať úpravy ako drobné (minoredit)
 • Použitie API na zápis (writeapi)
 • Prepísať existujúci súbor, ktorý nahral rovnaký používateľ (reupload-own)
 • Upravovať stránky (ktoré nie sú diskusné stránky) (edit)
 • Vytvárať diskusné stránky (createtalk)
 • Vytvárať stránky (ktoré nie sú diskusné stránky) (createpage)
representatives
(zoznam členov)
 • Automaticky označiť revízie ako videné (autoreview)
 • Blokovať ostatných používateľov (block)
 • Hľadať v zmazaných stránkach (browsearchive)
 • Mazať stránky (delete)
 • Meniť úroveň zamknutia a upravovať kaskádovito zamknuté stránky (protect)
 • Nahrávať lokálne súbory, ktoré majú prednosť pred zdieľaným úložiskom (reupload-shared)
 • Nahrávať súbor z URL adresy (upload_by_url)
 • Nahrávať súbory (upload)
 • Neovplyvnený obmedzeniami na základe IP adresy (autoconfirmed)
 • Obnoviť zmazanú stránku (undelete)
 • Označiť revízie ako overené (validate)
 • Označiť revízie ako videné (review)
 • Označovať úpravy ako drobné (minoredit)
 • Použitie API na zápis (writeapi)
 • Prepísať existujúci súbor (reupload)
 • Prepísať existujúci súbor, ktorý nahral rovnaký používateľ (reupload-own)
 • Rýchlo vrátiť úpravy posledného používateľa, ktorý upravoval danú stránku (rollback)
 • Upravovať stránky (ktoré nie sú diskusné stránky) (edit)
 • Upravovať zamknuté schránky (bez kaskádovej ochrany) (editprotected)
 • Vytvárať diskusné stránky (createtalk)
 • Vytvárať nové používateľské účty (createaccount)
 • Vytvárať stránky (ktoré nie sú diskusné stránky) (createpage)
 • Zobraziť zoznam neskontrolovaných stránok (unreviewedpages)
 • Zobrazovať zmazané položky histórie bez ich plného textu (deletedhistory)
 • Zobrazovať zmazané texty a zmeny medzi zmazanými verziami (deletedtext)
 • edit-main (edit-main)
 • edit-team (edit-team)
 • edit-translation (edit-translation)
 • Môže pridávať skupinu: Redaktori
 • Môže odoberať skupinu: Redaktori
supporter
(zoznam členov)
 • Automaticky označiť revízie ako videné (autoreview)
 • Blokovať ostatných používateľov (block)
 • Hľadať v zmazaných stránkach (browsearchive)
 • Mazať stránky (delete)
 • Meniť úroveň zamknutia a upravovať kaskádovito zamknuté stránky (protect)
 • Nahrávať lokálne súbory, ktoré majú prednosť pred zdieľaným úložiskom (reupload-shared)
 • Nahrávať súbor z URL adresy (upload_by_url)
 • Nahrávať súbory (upload)
 • Neovplyvnený obmedzeniami na základe IP adresy (autoconfirmed)
 • Nevytvoriť presmerovanie zo starého názvu pri presúvaní stránky (suppressredirect)
 • Obnoviť zmazanú stránku (undelete)
 • Označiť revízie ako overené (validate)
 • Označiť revízie ako videné (review)
 • Označovať úpravy ako drobné (minoredit)
 • Použitie API na zápis (writeapi)
 • Prepísať existujúci súbor (reupload)
 • Prepísať existujúci súbor, ktorý nahral rovnaký používateľ (reupload-own)
 • Presunúť koreňové stránky používateľa (move-rootuserpages)
 • Presunúť stránky aj s podstránkami (move-subpages)
 • Presunúť súbory (movefile)
 • Presúvať stránky (move)
 • Rýchlo vrátiť úpravy posledného používateľa, ktorý upravoval danú stránku (rollback)
 • Upravovať CSS súbory ostatných používateľov (editusercss)
 • Upravovať JS súbory ostatných používateľov (edituserjs)
 • Upravovať správy používateľského rozhrania (editinterface)
 • Upravovať stránky (ktoré nie sú diskusné stránky) (edit)
 • Upravovať zamknuté schránky (bez kaskádovej ochrany) (editprotected)
 • Vytvárať diskusné stránky (createtalk)
 • Vytvárať nové používateľské účty (createaccount)
 • Vytvárať stránky (ktoré nie sú diskusné stránky) (createpage)
 • Zobraziť zoznam neskontrolovaných stránok (unreviewedpages)
 • Zobrazovať zmazané položky histórie bez ich plného textu (deletedhistory)
 • Zobrazovať zmazané texty a zmeny medzi zmazanými verziami (deletedtext)
 • checkuser (checkuser)
 • checkuser-log (checkuser-log)
 • edit-data (edit-data)
 • edit-main (edit-main)
 • edit-team (edit-team)
 • edit-template (edit-template)
 • edit-translation (edit-translation)
 • Môže pridávať skupiny: representatives a Redaktori
 • Môže odoberať skupiny: representatives a Redaktori
Dozorcovia
(zoznam členov)
 • Kontrolovať a obnovovať revízie skryté správcom (suppressrevision)
 • Zablokovať používateľské meno tak, že bude verejnosti skryté (hideuser)
 • Zobrazovať súkromné záznamy (suppressionlog)
Správcovia
(zoznam členov)
 • Automaticky označiť revízie ako videné (autoreview)
 • Blokovať ostatných používateľov (block)
 • Exportovať stránky vrátane okdazovaných stránok do hĺbky 5 odkazov (override-export-depth)
 • Hľadať v zmazaných stránkach (browsearchive)
 • Importovať stránky nahraním súboru (importupload)
 • Importovať stránky z iných wiki (import)
 • Mazať a obnovovať konkrétne revízie stránok (deleterevision)
 • Mazať stránky (delete)
 • Mazať stránky s veľkou históriou (bigdelete)
 • Meniť úroveň zamknutia a upravovať kaskádovito zamknuté stránky (protect)
 • Nahrávať lokálne súbory, ktoré majú prednosť pred zdieľaným úložiskom (reupload-shared)
 • Nahrávať súbor z URL adresy (upload_by_url)
 • Nahrávať súbory (upload)
 • Nastavenie všetkých wiki (configure-all)
 • Nastavenie wiki (configure)
 • Nastaviť ako sa vyberajú a zobrazujú stabilné verzie (stablesettings)
 • Nastaviť rozšírenia (extensions)
 • Nechať úpravy automaticky označiť ako strážené (autopatrol)
 • Neovplyvnené obmedzeniami (noratelimit)
 • Neovplyvnený obmedzeniami na základe IP adresy (autoconfirmed)
 • Nevytvoriť presmerovanie zo starého názvu pri presúvaní stránky (suppressredirect)
 • Obchádzať automatické blokovanie proxy serverov (proxyunbannable)
 • Obchádzať blokovanie IP adries, rozsahov a automatické blokovanie (ipblock-exempt)
 • Obnoviť zmazanú stránku (undelete)
 • Odblokovať seba samého (unblockself)
 • Označiť revízie ako overené (validate)
 • Označiť revízie ako videné (review)
 • Označiť vrátené úpravy ako úpravy robota (markbotedits)
 • Označiť úpravy ako strážené (patrol)
 • Označovať úpravy ako drobné (minoredit)
 • Použitie API na zápis (writeapi)
 • Používať vyššie limity v požiadavkách API (apihighlimits)
 • Prepísať existujúci súbor (reupload)
 • Prepísať existujúci súbor, ktorý nahral rovnaký používateľ (reupload-own)
 • Presunúť koreňové stránky používateľa (move-rootuserpages)
 • Presunúť stabilné stránky (movestable)
 • Presunúť stránky aj s podstránkami (move-subpages)
 • Presunúť súbory (movefile)
 • Presúvať stránky (move)
 • Rýchlo vrátiť úpravy posledného používateľa, ktorý upravoval danú stránku (rollback)
 • Upravovať CSS súbory ostatných používateľov (editusercss)
 • Upravovať JS súbory ostatných používateľov (edituserjs)
 • Upravovať oprávnenia ostatných používateľov (userrights)
 • Upravovať správy používateľského rozhrania (editinterface)
 • Upravovať stránky (ktoré nie sú diskusné stránky) (edit)
 • Upravovať zamknuté schránky (bez kaskádovej ochrany) (editprotected)
 • Vykonať náhradu reťazcov na celej wiki (replacetext)
 • Vytvárať diskusné stránky (createtalk)
 • Vytvárať nové používateľské účty (createaccount)
 • Vytvárať stránky (ktoré nie sú diskusné stránky) (createpage)
 • Zablokovať používateľovi posielanie emailu (blockemail)
 • Zlučovať histórie stránok (mergehistory)
 • Zobraziť zoznam neskontrolovaných stránok (unreviewedpages)
 • Zobraziť konfiguráciu wiki (viewconfig)
 • Zobraziť zoznam nesledovaných stránok (unwatchedpages)
 • Zobrazovať zmazané položky histórie bez ich plného textu (deletedhistory)
 • Zobrazovať zmazané texty a zmeny medzi zmazanými verziami (deletedtext)
 • checkuser (checkuser)
 • checkuser-log (checkuser-log)
 • deletelogentry (deletelogentry)
 • edit-data (edit-data)
 • edit-main (edit-main)
 • edit-team (edit-team)
 • edit-template (edit-template)
 • edit-translation (edit-translation)
 • Môže pridávať skupiny: Redaktori, Autokontrolóri, supporter a representatives
 • Môže odoberať skupiny: Redaktori, Autokontrolóri, supporter a representatives
Používatelia
(zoznam členov)
 • Posielať e-mail ostatným používateľom (sendemail)
 • Použitie API na zápis (writeapi)
 • Čistiť vyrovnávaciu pamäť stránky bez potvrdzovacej stránky (purge)
 • Čítať stránky (read)


 • Udelené právo
 • Odobrané právo
Osobné nástroje
Menné priestory

Varianty
Zobrazení
Operácie