Špionáž

From OGame Wiki
Jump to: navigation, searchAko ste už iste všimli, OGame je o zbere čo najviac zdrojov ako sa len dá, aby ste ich mohli investovať do budov a stavieb – preto v bodoch. Okrem ľahko dostupnej ťažobnej produkcie, zdroje môžete získať aj prostredníctvom nájazdov (útoky na iných hráčov), čo bude vysvetlené v nasledujúcej kapitole Nájazdy "Raids". le nie každý hráč je lukratívny cieľ a nie je každý môže byť jednoducho napadnutý. Špionáž poskytuje voľbu preveriť, koľko zdrojov, lodí a obranných stavieb je na susedových planétach.


Aké sú požiadavky ?

Na použitie tejto funkcie, potrebujete "Špionážne Technológie". Ako prvé, výskum, ktorý je k dispozícii veľmi skoro (požiadavky: Výskumné laboratóriá úroveň 3). Prvou výhodou výskumu Špionážnej technológie je, že môžete získať podrobnejšie informácie o prichádzajúcich flotilách – v prvom štádiu vidíte iba flotilu letiacu smerom k vašej planéte. Celkový počet lodí uvidíte s úrovňou 2, typy lodí s úrovňou 4 a úrovňou 8 budete vidieť presný počet lodí akého druhu sa k vám blíži. Táto informácia je nesmierne dôležitá, ako reagovať na útok správnou cestou a ideálne si obrániť svoje zdroje.

Ale aj výskum je dôležitý pre špionáž, ako už názov napovedá. Potrebujete úroveň 2 na stavbu Špionážnych sond a výška úrovne má vplyv na informácie, ktoré dostanete špionážou nepriateľa a či vaše sondy prežijú let alebo nie.

Ako prevádzať špionáž ?

Nastavenie počtu špionážnych sond
Nastavenie počtu špionážnych sond
Poslanie špionážnych sond cez prehľad Galaxie
Poslanie špionážnych sond cez prehľad Galaxie

Ak máte špionážne sondy, bude mať možnosť špionáže nepriateľa. Najrýchlejšia metóda je kliknutie na symbol špionáže vedľa príslušnej planéty (obrázok: Poslanie špionážnych sond cez prehľad Galaxie). Tým sonda na túto planétu automaticky vyletí (množstvo sa môže zmeniť v časti Nastavenia > všeobecné, pozri Nastavenia účtu- obrázok: Nastavenie počtu špionážnych sond) a zhromaždí informácie. Alternatívne môžete tiež odoslať sondy na príslušne súradnice planéty cez ponuku "Flotily" ako misiu "Špionáž", kde môžete manuálne zmeniť aj počet špionážnych sond.

Odmena v návode:
Akonáhle prvýkrát použijete vaše sondy na špionáž iného hráča, dostanete od Tutoriálu ako dar dve ďalšie sondy.

Aké informácie môžem získať ?

Špionážna správa
Špionážna správa

Ak ste prevádzali špionáž na nepriateľovi, dostanete všetky dostupné informácie v tzv. špionážnej správe (obrázok: Špionážna správa), ktorá je zoskupená celkovo do 5 blokov. Ako prvé sú tam uvedené zdroje - množstvo prítomných surovín ako aj energia, ktorá bude zaznamenaná v každom prípade; potom informácie o flotile, obranných stavbách a rovnako aj budovách a výskumoch. Na zhromaždenie podrobnejších informácií než len o zdrojoch, budete musieť podporiť vašu špionáž, buď výskumom vyšších úrovní Špionážnych technológií ako má nepriateľ, alebo poslaním viacerých sond naraz. Môžete ľahko vypočítať, koľko sond musíte poslať na zhromaždenie potrebných informácií:

Vzorec:
Zdroje = 1 sonda
Flotila = (rozdiel v úrovni Špionážnych technológií) ^ 2 + 2
Obrana = (rozdiel v úrovni Špionážnych technológií) ^ 2 + 3
Budovy = (rozdiel v úrovni Špionážnych technológií) ^ 2 + 5
Výskum = (rozdiel v úrovni Špionážnych technológií) ^ 2 + 7

Ak sú vaše Špionážne technológie o tri úrovne vyššie ako tie nepriateľa, na zhromaždenie všetkých informácií postačí jedna sonda. Po zhliadnutí všetkých potrebných informácií v špionážnej správe môžete uvážiť, či je to lukratívny cieľ a ak áno, pošlete flotilu.

Čo je Kontra-špionáž ?

Keď dostanete špionážnu správu, tak bude na konci vždy hodnota tzv. "Šanca na odvrátenie špionáže", ktorá je medzi 0% a 100%. Táto hodnota určuje šancu na odhalenie a zničenie vašich sond nepriateľom, na ktorom ste prevádzali špionáž. Čím Vyššia šanca, tým pravdepodobnejšie, že vaše sondy budú odhalené a vtiahnuté do boja s loďami obrancu a obranou prítomnou na planéte. Kontra-špionáž neovplyvňuje špionážnu správu, ktorá bude doručená aj v prípade ak budú sondy odhalené a zničené.

Presný vzorec na vypočítanie tejto hodnoty je stále dosiaľ neznámy, pretože tu očividne zohráva významnú úlohu náhoda (s rovnakými kombináciami sú tam často veľmi rôzne hodnoty), takže to nie je veľmi dôležité. V skutočnosti majú vplyv na kontra-špionáž tri rôzne prvky: počet špionážnych sond, rozdiel medzi vašimi a Špionážnymi technológiami nepriateľa, ako aj počet lodí na planéte. Ak nie je prítomná žiadna flotila na cieľovej kolónii špionáže, sondy sa vrátia v každom prípade; viac lodí znamená vyššiu šancu na zostrelenie sond. Ak sú vaše Špionážne technológie oveľa vyššie ako tie vášho nepriateľa, tak je tam vyššia šanca prežitia vašich sond. Na druhej strane, ak je oveľa nižšia, iba pár transportérov a satelitov dokáže odhaliť vaše sondy. Je tiež veľmi riskantné poslať obrovský počet špionážnych sond, pretože môžu byť ľahko odhalené a to znamená samozrejme ďalšie straty. Z toho dôvodu by ste mali lietať s viac ako 2, alebo 4 sondami, iba vtedy ak má cieľ veľkú hodnotu. Ak sú vaše sondy odhalené, automaticky tam prebehne boj proti jednotkám na planéte. Sondy zvyčajne neprežijú prvé kolo, pretože sú iba zľahka obrnené a neozbrojené, z toho dôvodu nedostanete ani správu z boja.

Čo mám zobrať na vedomie ?

Protihráč dostane správu, že ste na ňom prevádzali špionáž – väčšina hráčov sa nepobaví na tom, že máte záujem o ich planéty. Preto prevádzajte špionáž iba na hráčovi, s ktorým sa môžete rovnať. "Nechajte spiacich psov ležať", pretože nie je nutné vyvolať akt pomsty.

Personal tools
Namespaces

Variants
Actions