Onderzoek

From OGame Wiki
Jump to: navigation, searchAls je wilt doorgroeien in OGame dan is het niet voldoende om uitsluitend gebouwen en gevechtsschepen te bouwen. Je zal ook tijd moeten besteden aan onderzoeken, want door nieuwe technologiën te onderzoeken ben je in staat om sterkere schepen te bouwen en meer planeten te koloniseren. Denk er daarom altijd aan om te investeren in onderzoek terwijl je je koninkrijk opbouwt, zodat je niet achterop raakt ten opzichte van andere spelers.

De bron van de wijsheid

Het onderzoeksysteem van OGame is eigenlijk heel rechtlijnig een eenvoudig om te begrijpen. Als eerste zal je een onderzoekslab moeten bouwen, deze vindt je bij het onderdeel "Faciliteiten". Zodra je een onderzoekslab gebouwd hebt, zie je meteen een lijst met onderzoeken. Op dit moment zullen de meeste onderzoeken nog grijs gekleurd zijn, dat betekent dat je nog niet aan alle voorwaarden hebt voldaan. Veel van de onderzoeken vereisen een bepaald niveau van je onderzoekslab of een ander onderzoek van een bepaald niveau voordat ze geactiveerd worden. Als je op de tech-boom klikt, dan wordt duidelijk wat je allemaal nodig hebt. Dit principe zorgt ervoor dat onderzoeken alleen slechts stapje voor stapje kunnen worden behaald en je niet wordt overladen met mogelijkheden in het begin.

Zodra je hebt besloten wel soort onderzoek je wil doen, hoef je er alleen maar voor te zorgen dat je voldoende grondstoffen hebt. Ieder onderzoek heeft een bepaalde hoeveelheid metaal, kristal en deuterium nodig, heb je niet genoeg grondstoffen dan zal het plaatje van het onderzoek geel gestreept zijn en is het niet mogelijk om het onderzoek te starten. Om je eerste schip te kunnen maken, is het verstandig om eens naar de verbrandingsmotor te kijken en daarvan niveau 1 te onderzoeken. Dit werkt op dezelfde manier als voor het verbeteren van gebouwen. Ook bij onderzoeken duurt het een bepaalde tijd voor ze gereed zijn en ook hiervoor geldt dat je ze kan annuleren en dat je je grondstoffen terug krijgt als je een onderzoek annuleert. Voltooide onderzoeken kunnen echter niet meer worden geannuleerd.

Tutorial beloning:
Zodra je je eerste kleine vrachtschip hebt gebouwd, krijg je 200 deuterium als beloning.

Op dezelfde manier kan je nu alle andere gebouwen, schepen, verdedigingswapens en onderzoeken activeren. Alles wat je daarvoor nodig hebt is terug te vinden in de desbetreffende tech-boom. Het is echter niet verstandig om zo maar dingen te gaan onderzoeken. Stel je zelf een doel en activeer ieder onderdeel een voor een.

Samenwerking zorgt voor verbetering

Naast de kosten is ook de tijdsduur van het onderzoek belangrijk, omdat je altijd maar één onderzoek tegelijk kan doen. De andere onderzoeken die je gepland hebt, zullen moeten wachten. Aan de ene kant wordt de tijdsduur van het onderzoek bepaald door de kosten ervan, maar aan de andere kant wordt die ook bepaald door het niveau van je onderzoekslab. Hoe hoger het niveau van je onderzoekslab, hoe sneller je kan onderzoeken.

Het is dus logisch dat je pas in staat bent om nieuwe technologiën snel genoeg te activeren als je ook een goed opgebouwd onderzoekslab hebt. Alleen op deze manier kan je doorgroeien in het spel. Hou er echter wel rekening mee dat als je aan het onderzoeken bent, je niets met de onderzoeklabs op je andere planeten kan doen en als je ergens een onderzoekslab aan het verbeteren bent, kan je geen onderzoeken starten. Sterker nog, meerdere onderzoeklabs op verschillende planeten zijn in het begin nutteloos, want je kan maar in één lab een onderzoek starten en op dat moment hebben meerdere labs geen positief effect op de tijdsduur van het onderzoek.

Later zal dat echter veranderen, zodra je het intergalactisch onderzoeksnetwerk (igon) hebt onderzocht. Vanaf dat moment kunnen labs samenwerken om je onderzoek te versnellen. Voor ieder niveau van het onderzoeksnetwerk kan een extra lab bij het onderzoek worden gebruikt. Dus op niveau 3 zullen 4 labs op verschillende planeten samen werken. De niveau's van de labs kunnen dan bij elkaar opgeteld worden, 4 labs van niveau 8 zullen dan hetzelfde resultaat hebben als een lab met niveau 32. Door je onderzoeksnetwerk te verbeteren kan je dus de tijdsduur van je onderzoeken verkorten. Dit is belangrijk in het verdere verloop van het spel, waarbij sommige onderzoeken wel weken of maanden kunnen duren. Let er echter op dat het lab waar het onderzoek gestart wordt altijd als eerste meetelt in de berekening. Daarna wordt het hoogste lab op een van je andere planeten er bij opgeteld, en daarna de op een na hoogste, enz.

Voorbeeld:
Planeet A - Onderzoekslab niveau 10
Planeet B - Onderzoekslab niveau 12
Planeet C - Onderzoekslab niveau 8
 
Als je een onderzoek start op planeet C en je hebt IGON 1, dan zal het lab van deze planeet als eerste meetellen (8)

Daarna het hoogst beschikbare lab op een andere planet (in dit geval het lab op planeet B: 12). Je komt dan in totaal uit op niveau 20.

Waar je ook rekening mee moet houden is dat een lab wel het benodigde niveau moet hebben om te kunnen samenwerken via het onderzoeksnetwerk. Als je dus een lab 12 en een lab 3 hebt met IGON 1 en je begint hyperruimtetechniek, wat lab 7 vereist, te onderzoeken dan zal je lab 3 niet worden meegenomen. Oftewel je onderzoek zal plaatsvinden op basis van een lab met niveau 12 en niet niveau 15 (12 + 3).

Een verzameling van kennis

Een aantal van 16 onderzoeken, die onderverdeeld zijn in 4 groepen, staan tot je beschikking en ieder onderzoek heeft z'n eigen kenmerken. We hebben alle onderzoeken voor je gespecificeerd en uitgelegd, zodat je niet zal investeren in de verkeerde technieken. Sommige technieken zijn maar tot een bepaald niveau zinvol, het verder verhogen van die onderzoeken heeft levert geen verbetering op. Bij de desbetreffende onderzoeken is het maximum niveau tussen haakjes aangegeven.

Basisonderzoek

De meeste van deze onderzoeken zijn voornamelijk bedoeld om andere onderzoeken of eenheden te activeren.

Energietechniek
In het begin is dit alleen maar van belang als vereiste voor andere onderzoeken. In een later stadium is dit onderzoek belangrijk als je gebruik maakt van de fusiecentrale, omdat de energie productie van de fusiecentrale afhankelijk is van dit onderzoek.
Energietechniek
Vereisten:
Onderzoekslab 1
 
 
 
 
 

Lasertechniek (12)
Lasertechniek is een vereiste voor sommige andere onderzoeken en schepen, zodra de interceptor is geactiveerd is dit onderzoek voltooid.
Lasertechniek
Vereisten:
Onderzoekslab 1
Energietechniek 2
 
 
 
 

Iontechniek
Iontechniek is alleen nodig voor plasmatechniek en kruisers. Onderzoek hoger dan niveau 5 is alleen maar voor de statistieken.
Iontechniek
Vereisten:
Onderzoekslab 4
Energietechniek 2
Lasertechniek 5
 
 
 

Hyperruimtetechniek (8)
Dit is een belangrijk onderzoek wat nodig is om je intergalactisch onderzoeksnetwerk te kunnen verbeteren en voor het kunnen onderzoeken van de hyperruimtemotor.
Hyperruimtetechniek
Vereisten:
Onderzoekslab 7
Lasertechniek 5
Schildtechniek 5
 
 
 

Plasmatechniek
Plasmatechniek is een belangrijke vereiste voor bommenwerpers en voor het zwaarste verdedigingswapen, het plasmakanon.
Plasmatechniek
Vereisten:
Onderzoekslab 4
Energietechniek 8
Lasertechniek 10
Iontechniek 5
 
 

Aandrijvingsonderzoek

Ieder schip heeft een motor nodig om te kunnen vliegen in het universum. Ieder schip heeft een bepaald type motor. Maar aandrijvingsonderzoeken zijn niet alleen belangrijk om schepen te activeren, ieder niveau verhoogt ook de snelheid waarmee deze schepen vliegen.

Verbrandingsmotor
Lichte gevechtschepen, spionagesondes, recyclers, kleine vrachtschepen (tot je impulsmotor 5 hebt onderzocht) en grote vrachtschepen maken gebruik van een verbrandingsmotor. Ieder niveau van dit onderzoek verhoogt de basis snelheid van deze schepen met 10%.
Verbrandingsmotor
Vereisten:
Onderzoekslab 1
Energietechniek 1
 
 
 
 

Impulsmotor
Dit onderzoek maakt de motoren sneller van zware gevechtschepen, kolonisatieschepen, kruisers en bommenwerpers (tot je hyperruimtemotor 8 hebt onderzocht). Ook interplanetaire raketten hebben voordeel bij dit onderzoek, maar dat wordt in het hoofdstuk IPR verder uitgelegd. Al deze schepen zullen voor ieder niveau 20% hogere snelheid krijgen. Zodra niveau 5 is behaald, zal het kleine vrachtschip ook deze motor gaan gebruiken.
Impulsmotor
Vereisten:
Onderzoekslab 2
Energietechniek 1
 
 
 
 

Hyperruimtemotor
Slagschepen, interceptors, vernietigers en de ster des doods maken gebruik van deze motor. Zodra niveau 8 is bereikt, zal ook de bommenwerper gebruik maken van deze motor.Voor al deze schepen zal voor ieder niveau de snelheid met 30% verhoogt worden.
Hyperruimtemotor
Vereisten:
Onderzoekslab 7
Energietechniek 5
Hyperruimtetechniek 3
Schildtechniek 6
 
 

Verder onderzoek

Deze onderzoeken zijn niet alleen vereisten voor belangrijke onderdelen van het spel, maar ze verbeteren ook een aantal centrale functies van je account.

Spionagetechniek
Dit onderzoek heb je nodig om spionagesondes te kunnen bouwen en om andere spelers te kunnen spioneren. Je vindt meer informatie hierover in het hoofdstuk Spionage.
Spionagetechniek
Vereisten:
Onderzoekslab 3
 
 
 
 
 

Computertechniek
Voor ieder niveau van dit onderzoek, krijg je er een vlootslot bij. Daarnaast heb je niveau 10 nodig om een nanorobotfabriek te kunnen bouwen.
Computertechniek
Vereisten:
Onderzoekslab 1
 
 
 
 
 

Astrofysica
Dit onderzoek heeft zowel invloed op expedities als op het aantal kolonies. Wat dat is wordt uitgelegd in de hoofdstukken Expedities en Kolonisatie.
Astrofysica
Vereisten:
Onderzoekslab 3
Energietechniek 1
Impulsmotor 3
Spionagetechniek 4
 
 

Intergalactisch Onderzoeksnetwerk
Zoals uitgebreid beschreven in dit hoofdstuk, zorgt IGON ervoor dat je verschillende labs kan laten samenwerken en daarmee de onderzoekstijden kan beperken.
Intergalactisch Onderzoeksnetwerk
Vereisten:
Onderzoekslab 10
Energietechniek 5
Hyperruimtetechniek 8
Computertechniek 8
Schildtechniek 5
 

Gravitontechniek (1)
Gravitontechniek heb je nodig om de ster des doods, het sterkte schip in OGame, te kunnen bouwen. Er is een apart hoofdstuk over dit onderzoek, omdat met name de voorbereiding voor dit onderzoek heel anders verloopt.
Gravitontechniek
Vereisten:
Onderzoekslab 12
 
 
 
 
 

Gevechtsonderzoek

Het aantal schepen of de grote van de verdediging zijn niet het enige wat het verschil maakt in een gevecht. De gevechtsonderzoeken spelen ook een belangrijke rol in de uitslag van een gevecht, daarom moet je deze onderzoeken niet onderschatten.

Pantsertechniek
Dit onderzoek verhoogt het pantser van alle schepen en verdedigingswapens met 10%, waardoor ze meer schoten kunnen weerstaan.
Pantsertechniek
Vereisten:
Onderzoekslab 2
 
 
 
 
 

Wapentechniek
Met ieder niveau van dit onderzoek zullen je schepen en verdedigingswapens 10% meer schade veroorzaken.
Wapentechniek
Vereisten:
Onderzoekslab 4
 
 
 
 
 

Schildtechniek
Dit onderzoek verbetert de schilden van alle eenheden met 10% voor ieder niveau, hierdoor krijgt het pantser minder schade te verwerken.
Schildtechniek
Vereisten:
Onderzoekslab 6
Energietechniek 3
 
 
 
 

Personal tools
Namespaces

Variants
Actions